Upute za upotrebu PHILIPS HD 8838

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8838. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8838 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8838.


PHILIPS HD 8838 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2766 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HD 8838 (3087 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8838

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Registrirajte Vas proizvod i ostvarite pravo na podrsku na www. philips. com/welcome 21 Hrvatski Type HD8838 SUP 037DRJ UPUTE ZA KORISTENJE 21 CR PRIJE NEGO ZAPOCNETE S KORISTENJEM APARATA, PAZLJIVO PROCITAJTE OVE UPUTE ZA KORISTENJE. OPENITO Aparat za kavu je namijenjen pripremi espresso kave za ciju pripremu je predviena upotreba kave u zrnu; opremljen je ureajem za ispustanje pare i tople vode. Kuiste aparata je elegantnoga dizajna i osmisljeno je za koristenje u domainstvu a nikako za neprekidno koristenje u profesionalne svrhe. Pohranite ove upute za koristenje na sigurno mjesto i stavite ih na raspolaganje svaki put kad neka druga osoba bude koristila ovaj aparat. Za dodatne informacije ili u slucaju problema koji nisu uope ili su djelomicno obraeni u ovim uputama, obratite se ovlastenom Centru za podrsku. [. . . ] U svakom slucaju, nakon svakog ispustanja napitaka na bazi mlijeka, aparat e zatraziti cisenje sustava koji su bili u kontaktu s mlijekom. Takvo upozorenje nee blokirati nijednu funkciju aparata a mogue ga je ponistiti pritiskom na donji desni gumb, svaki put kad se pojavi. Narandzasta Preporucuje se cesto provoditi cisenje dijelova aparata koji dolaze u kontakt s mlijekom, pratei upute u odgovarajuem poglavlju "CISENJE SUSTAVA ISPUSTANJA MLIJEKA". BRZO CISENJE (Preporucuje se provesti ga nakon svakog ispustanja mlijeka) Prije nego sto izvrsite ovaj postupak, izvucite vrc s mlijekom iz aparata. Narandzasta · 14 · Nakon nekoliko ispustanja mlijeka, okrenite glavnu rucicu udesno kao da zelite ispustiti toplu vodu: pojavit e se slika "CLEAN+". Postavite posudu ispod ispusta i za aktivaciju postupka cisenja pritisnite gornji lijevi gumb; nakon toga vratite rucicu u sredisnji polozaj kako biste mogli nastaviti s ostalim programima ispustanja. C I S E N J E S U S T A V A I S P U S T A M L I J E K A PERIODICNO CISENJE (Ovo cisenje se preporucuje izvrsiti svaki put kad se izvuce spremnik mlijeka ili kad sustav mlijeka ne funkcionira ispravno ili ukazuje na naslage mlijeka). Preporucuje se cesse provoditi detaljnije cisenje zona ispusta i emulzije mlijeka, na nacin da se iste rastave, kako one montirane na aparat tako i one montirane na vrc. Rastavite dijelove sa aparata u skladu s uputama prikazanim na sljedeim slikama: · 15 · PERIODICNO CISENJE Za dijelove montirane na vrc, postupite na sljedei nacin. · Podignite poklopac i obratite paznju da cijev ne sprica mlijeko koje moze ostati u unutrasnjosti spremnika. · Izvucite cijev s poklopca. · Izvucite cep: - Okrenite ga u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. - Odvrnite cep od poklopca. · Operite poklopac i vrc mlakom vodom. · Operite cijev i cep za umetanja u aparat tako da pustite mlaku vodu da prolazi kroz kanale. · Nakon sto ste isprali i osusili sve sastavne dijelove, montirajte cep na poklopac: - umetnite cep u poklopac. Umetnite cijev u poklopac SA STRANE NA KOJOJ SE NALAZI PRAVOCRTNI REZ, a poklopac postavite iznad spremnika mlijeka. Mogue je navedene dijelove prati i u perilici za sue ali ih je potrebno staviti u kadicu za pribor za jelo kako se ne bi izgubili. Osim toga, izvrsno cisenje gore navedenih sastavnih dijelova je mogue provesti tako da se rastavljeni dijelovi 30' ostave u kadici punoj vrele vode u koju je dodan poseban deterdzent Saeco Cleaning Powder. (Prije nego navedene dijelove ponovno montirate na aparat, dobro ih isperite pod tekuom vodom). · 16 · Za dovrsetak cisenja, postupite prema sljedeem popisu: 1 Uklonite gornji poklopac pazei na mjernu cijev. 2 Ponovno napunite spremnik vrelom vodom: nikada ne prelazite MAX razinu navedenu na spremniku. 3 Vratite mjernu cijev unutar spremnika i spremnik zatvorite poklopcem tako da ga pritisnete do dna. C I S E N J E S U S T A V A Postavite salicu koju svakodnevno koristite kako biste uzivali u svom toplom mlijeku. Pritisite tipku " Zelena " sve dok se ne prikaze ova stranica. I S P U S T A M L I J E K A Pritisnite tipku " " kako biste zapoceli s ispustanjem vode. Ispustanje e biti automatski prekinuto. U slucaju da se zeli prekinuti ispustanje vode, pritisnite tipku " ". · 17 · ISPUSTANJE TOPLE VODE Paznja: na pocetku je mogue da e doi do kratkog prskanja tople vode: opasnost od opeklina. · Prije nego zapocnete s ispustanjem tople vode, provjerite prikazuje li se na zaslonu sljedei simbol. Zelena Za povratak ureaja u normalan rad, okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok ne doe u polozaj " ". Kad je aparat spreman za ispustanje kave, postupite na sljedei nacin: · Postavite spremnik ispod ispusta. Narandzasta U pojedinim slucajevima se moze dogoditi da topla voda ne pocne izlaziti nakon okretanja odabiraca i da se na zaslonu prikaze sljedei simbol. Pricekajte da se dovrsi faza zagrijavanja kako biste omoguili protok tople vode iz ispusta. · Okreite odabirac u smjeru kazaljke na satu sve do ne doe u polozaj " . Narandzasta Ukoliko se pojavi ovaj simbol, potrebno je izvrsiti cisenje ispusta. Nakon sto ste postavili prazan spremnik pritisnite tipku " " i pricekajte da se ispustanje dovrsi. Nakon toga se moze nastaviti s ispustanjem tople vode. · Na zaslonu e se prikazati sljedei simbol. Zelena Pritisnite tipku " " kako biste zapoceli s ispustanjem tople vode. · Ispustite zeljenu kolicinu tople vode; za zaustavljanje ispustanja tople vode pritisnite tipku" ". Zelena · 18 · PODESAVANJA Aparat koji ste kupili omoguuje Vam da izvrsite pojedina podesavanja koja e Vam omoguiti da ga bolje koristite. Aparat dozvoljava malo podesavanje stupnja mljevenja kave kako bi ga prilagodilo vrsti kave koja se koristi. Podesavanje treba biti provedeno na nacin da se podesi rucica unutar spremnika kave; potrebno ju je pritisnuti i okrenuti. Pritisnite i okreite rucicu samo za jednu jedinicu po okretu kako biste ispustili 2-3 doze kave; to je jedini nacin na koji se moze uociti odstupanje u stupnju mljevenja. Obavijesti koje se nalaze u unutrasnjosti spremnika pruzaju informaciju o ve odreenom stupnju mljevenja; mogue je odrediti 5 razlicitih stupnjeva mljevenja uz sljedee obavijesti: Velika obavijest - grubo mljevenje Mala obavijest - fino mljevenje. Saeco Adapting System Kava je prirodni proizvod i njezine znacajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mjesavini i nacinu przenja. [. . . ] Narandzasta TEHNICKI PODACI Proizvoac zadrzava pravo izmjene tehnickih znacajki proizvoda. . Termoosigurac · 30 · RJESENJE PROBLEMA Postupanje Uzroci Otklanjanje Prikljucite aparat na elektricnu mrezu. Prije nego zapocnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat iskljucen i hladan. Mjesavina kave nije prikladna, kava nije svjeze Promijenite mjesavinu kave ili podesite mljevenje (Vidi napomenu) przena ili je pregrubo samljevena. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8838

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8838.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag