Upute za upotrebu PHILIPS HD 8837

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8837. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8837 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8837.


PHILIPS HD 8837 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2181 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HD 8837 (2168 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8837

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Registrirajte Vas proizvod i ostvarite pravo na podrsku na www. philips. com/welcome Hrvatski Type HD8836 / HD8837 SUP 037DR UPUTE ZA KORISTENJE CR PRIJE NEGO ZAPOCNETE S KORISTENJEM APARATA, PAZLJIVO PROCITAJTE OVE UPUTE ZA KORISTENJE. OPENITO Aparat za kavu je namijenjen pripremi espresso kave za ciju pripremu je predviena upotreba kave u zrnu; opremljena je ureajem za ispustanje pare i tople vode. Kuiste aparata je elegantnoga dizajna i osmisljeno je za koristenje u domainstvu a nikako za neprekidno koristenje u profesionalne svrhe. Pohranite ove upute za koristenje na sigurno mjesto i stavite ih na raspolaganje svaki put kad neka druga osoba bude koristila ovaj aparat. Za dodatne informacije ili u slucaju problema koji nisu uope ili su djelomicno obraeni u ovim uputama, obratite se ovlastenom Centru za podrsku. [. . . ] · Nakon dovrsetka ciklusa predubrizgavanja, kava e poceti curiti iz ispusta. · Ispustanje kave e se automatski zaustaviti kad se dosegne podesena razina; mogue je, meutim, prekinuti ispustanje kave pritiskom na prethodno aktiviranu tipku. Podesavanje "Arome" Aparat je predvien da omogui podesavanje kolicine kave koju je potrebno samljeti. Zelena Zelena Pritiskom i otpustanjem tipke " " mogue je izvrsiti cetiri odabira (lagana, srednje jaka, snazna, prethodno samljevena). Zelena Zelena Odabir je mogu nakon sto se na zaslonu prikazu zrna; svakim pritiskom i otpustanjem tipke " " aroma se poveava za jedan stupanj: = lagana aroma = srednje jaka aroma = snazna aroma · 13 · Aparat je podesen za pripremu izvorne talijanske espresso kave. Ova znacajka moze malo produziti vrijeme ispustanja kave ali u korist intenzivnog okusa kave. Pritisnite i otpustite: tipku " " za pripremu espresso kave; tipku " " za produzenu kavu. Nakon dovrsetka ciklusa predubrizgavanja, kava e poceti curiti iz ispusta. · Ispustanje kave e se automatski zaustaviti kad se dosegne namjestena razina; mogue je, meutim, prekinuti ispustanje kave pritiskom na prethodno aktiviranu tipku. Nakon dovrsetka ispustanja proizvoda, aparat e se vratiti u postavke podesene za kavu u zrnu. Za ispustanje ostalih vrsta kava, ponovite gore opisane postupke. S prethodno samljevenom kavom Ova funkcija omoguuje koristenje prethodno samljevene i kave bez kofeina. Prethodno samljevenu kavu je potrebno usuti u odgovarajui odjeljak smjesten s bocne strane spremnika kave u zrnu. Usipajte samo kavu za aparate za pripremu espresso kave a nikako kavu u zrnu ili otopine. Napomena: · Ukoliko se odjeljak ne napuni prethodno samljevenom kavom, ispustit e se samo voda; · Ako je doza prevelika i/ili se ubacuju 2 ili vise mjerica kave, aparat nee ispustiti proizvod. Cak i u tom slucaju e aparat izvrsiti prazan ciklus i ispraznit e kavu u prahu u ladicu za skupljanje taloga. Za ispustanje kave je potrebno uciniti sljedee: · Pritisnuti i otpustiti tipku " " za odabir aktiviranja funkcije koristenja prethodno samljevene kave · Podignite poklopac odjeljka prethodno samljevene kave. · U odjeljak ubacite samo 1 mjericu prethodno samljevene kave; da biste to izvrsili, koristite samo mjericu koju ste dobili sa aparatom. Ubacivanje ostalih tvari ili predmeta moze prouzrociti ozbiljna osteenja aparata koja nisu pokrivena jamstvom. Zelena ISPUSTANJE TOPLE VODE Paznja: na pocetku je mogue da e doi do kratkog prskanja tople vode: opasnost od opeklina. Cijev za ispustanje tople vode moze dosei visoke temperature: izbjegavajte ga dirati rukama. · Prije nego zapocnete s ispustanjem tople vode, provjerite prikazuje li se na zaslonu sljedei simbol. Zelena Zelena Kad je aparat spreman za ispustanje kave, postupite na sljedei nacin: · Postavite spremnik ispod cijevi za paru (Pannarello, ako postoji); · 14 · · Okreite odabirac u smjeru kazaljke na satu sve dok ne doe u polozaj " ". Pannarello, ako postoji). Navedeno e jamciti savrseno cisenje svih dijelova od moguih ostataka mlijeka. Hrvatski · Postavite spremnik ispod cijevi za paru (Pannarello, ako postoji). · Na zaslonu e se prikazati sljedei simbol. Zelena · Ispustite zeljenu kolicinu tople vode; za zaustavljanje ispustanja tople vode, okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok ne doe u polozaj " ". U pojedinim slucajevima se moze dogoditi da topla voda ne pocne izlaziti nakon okretanja odabiraca i da se na zaslonu prikaze sljedei simbol. Pricekajte da se dovrsi faza zagrijavanja kako biste omoguili protok tople vode iz Pannarella. Narandzasta · Kad je aparat spreman za ispustanje kave, okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne doe u polozaj " "; preostala voda potom moze iscuriti iz cijevi za paru (Pannarello, ako postoji). · Aparatu je potrebno odreeno vrijeme za predzagrijavanje a u toj se fazi prikazuje sljedei simbol. Narandzasta ISPUSTANJE PARE /CA PPUCCINO Paru je mogue koristiti za tucenje mlijeka, cappuccino ali i za zagrijavanje napitaka. Na pocetku ispustanja je mogue da e doi do kratkog prskanja tople vode. Cijev ispustanja moze dosei visoke temperature: izbjegavajte ga dirati rukama. [. . . ] Grupa kave nije u ispravnom polozaju. Ladica za skupljanje taloga je postavljena na mjesto. Ekstreman dogaaj do kojeg dolazi kad aparat automatski podesava kolicinu (dozu). Ekstreman dogaaj do kojeg dolazi kad aparat automatski podesava kolicinu (dozu). Prije nego izvucete grupu za pripremu kave, obavezno izvucite ladicu za skupljanje taloga. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8837

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8837.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag