Upute za upotrebu PHILIPS HD 8833

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8833. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8833 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8833.


PHILIPS HD 8833 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2677 Ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8833

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Registrirajte Vas proizvod i ostvarite pravo na podrsku na www. philips. com/welcome Hrvatski Type HD8833 SUP 037R UPUTE ZA KORISTENJE CR PRIJE NEGO ZAPO NETE S KORISTENJEM APARATA, PAZLJIVO PRO ITAJTE OVE UPUTE ZA KORISTENJE. S Z OPENITO Aparat za kavu je namijenjen pripremi espresso kave za ciju pripremu je predviena upotreba kave u zrnu; opremljena je ureajem za ispustanje pare i tople vode. Kuiste aparata je elegantnoga dizajna i osmisljeno je za koristenje u domainstvu a nikako za neprekidno koristenje u profesionalne svrhe. Pohranite ove upute za koristenje na sigurno mjesto i stavite ih na raspolaganje svaki put kad neka druga osoba bude koristila ovaj aparat. [. . . ] Za ispustanje kave je potrebno uciniti sljedee: · Pritisnite i otpustite tipku " " sve dok se ne pojavi ikona funkcije prethodno samljevene kave. · Ubacite samo 1 mjericu prethodno samljevene kave u odjeljak; za taj postupak koristite samo mjericu koju ste dobili s aparatom. Ubacivanje ostalih tvari ili predmeta moze prouzrociti ozbiljna osteenja aparata koja nisu pokrivena jamstvom. Nakon dovrsetka ispustanja proizvoda, aparat e se vratiti u postavke podesene za kavu u zrnu. Za ispustanje ostalih vrsta kava, ponovite gore opisane postupke. ISPUSTANJE TOPLE VODE Paznja: na pocetku je mogue da e doi do kratkog prskanja tople vode: opasnost od opeklina. Cijev za ispustanje tople vode moze dosei visoke temperature: izbjegavajte ga dirati rukama. · Prije ispustanja tople vode, provjerite jesu li led lampice na zaslonu i upravljackoj ploci aktivirane. Ne titra Ne titraju Ne titra Kad je aparat spreman za ispustanje kave, postupite na sljedei nacin: · Postavite spremnik ispod cijevi za paru (Pannarello, ako postoji); · 11 · Hrvatski Aparat je podesen za pripremu izvorne talijanske espresso kave. Ova znacajka moze malo produziti vrijeme ispustanja kave ali u korist intenzivnog okusa kave. Pritisnite i otpustite: tipku " " za pripremu espresso kave; tipku " " za produzenu kavu. Nakon dovrsetka ciklusa predubrizgavanja, kava e poceti curiti iz ispusta. · Ispustanje kave e se automatski zaustaviti kad se dosegne namjestena razina; mogue je, meutim, prekinuti ispustanje kave pritiskom na prethodno aktiviranu tipku. · Okreite odabirac u smjeru kazaljke na satu sve dok ne doe u polozaj " ". Napomena: tijekom ispustanja tople vode, led lampice koje pokazuju odabranu aromu su iskljucene. · Ispustite zeljenu kolicinu tople vode; za zaustavljanje ispustanja tople vode, okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok ne doe u polozaj " ". Aparat se vraa u stanje normalnoga rada. jamciti savrseno cisenje svih dijelova od moguih ostataka mlijeka. Kako biste pripremili Vas cappuccino, preporucujemo Vam da ispustite vodu koja se nalazi u cijevi za paru. · Kako biste ispustili vodu koja se nalazi u cijevi za paru, postavite spremnik ispod cijevi za paru (Pannarello, ako postoji). Titrajui U pojedinim slucajevima se moze dogoditi da topla voda ne pocne izlaziti nakon okretanja odabiraca i da tipke pocnu titrati. Pricekajte da se dovrsi faza zagrijavanja kako biste omoguili protok tople vode iz Pannarella. Titrajui · Kad je aparat spreman za ispustanje kave, okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne doe u polozaj " "; preostala voda potom moze iscuriti iz cijevi za paru (Pannarello, ako postoji). ISPUSTANJE PARE /CA PPUCCINO Paru je mogue koristiti za tucenje mlijeka, cappuccino ali i za zagrijavanje napitaka. Na pocetku ispustanja je mogue da e doi do kratkog prskanja tople vode. Cijev ispustanja moze dosei visoke temperature: izbjegavajte ga dirati rukama. Napomena: odmah nakon sto ste paru koristili za tucenje mlijeka, ocistite cijev za ispustanje pare (ili Pannarello, ako postoji). Kad je aparat spreman, ispustite malu kolicinu vode u jednu casu a potom ocistite cijev za paru s vanjske strane (ili Pannarello, ako postoji). Navedeno e · Aparatu je potrebno odreeno vrijeme predzagrijavanja. Napomena: tijekom ispustanja pare, led lampice koje pokazuju odabranu aromu su iskljucene. Ne titraju · Kad tipke " " i " " pocnu stalno svijetliti, zapocet e ispustanje; u kratkome vremenu e poceti izlaziti samo para. · Za zaustavljanje ispustanja pare, okreite odabirac u smjeru kazaljke na satu i postavite ga u polozaj " " . · 12 · · Napunite 1/3 spremnika kojeg zelite koristiti za pripremu cappuccina hladnim mlijekom. Kako bi se zajamcio najbolji rezultat u pripremi cappuccina, mlijeko koje ete koristiti mora biti hladno, netom izvaeno iz hladnjaka. CISENJE I ODRZAVA NJE Hrvatski Openito cisenje · Svaki dan, kad je aparat ukljucen, ispraznite i ocistite ladicu za skupljanje taloga. [. . . ] Ekstreman doga aj do kojeg dolazi kad aparat automatski podesava koli inu (dozu). Ekstreman doga aj do kojeg dolazi kad aparat automatski podesava koli inu (dozu). Prije nego izvu ete grupu za pripremu kave, obavezno izvucite ladicu za skupljanje taloga. Napunite spremnik vodom i ponovno napunite protok (odjeljak "Prvo pokretanje"). [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8833

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8833.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag