Upute za upotrebu PHILIPS HD 8745

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS HD 8745. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS HD 8745 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS HD 8745.


PHILIPS HD 8745 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1134 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS HD 8745 (2145 ko)
   PHILIPS HD 8745 QUICK START GUIDE (4422 ko)
   PHILIPS HD 8745 (1135 ko)
   PHILIPS HD 8745 QUICK START GUIDE (4441 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS HD 8745

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] IZJAVA O SUKLADNOSTI CE GODINA 09 EC 2006/95 , EC 2004/108. SAECO INTERNATIONAL GROUP S. P. A Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (BO) - Italija izjavljujemo pod vlastitom odgovornosu da je proizvod: AUTOMATSKI APARAT ZA KAVU SUP 033R na koji se odnosi ova izjava, u skladu sa sljedeim normama: · Sigurnost kuanskih i elektricnih ureaja - Opi zahtjevi EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) · Sigurnost kuanskih i elektricnih ureaja - Dio 2-15 Posebni zahtjevi za aparate za grijanje tekuina EN 60335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008). · Sigurnost ureaja za koristenje u domainstvu i slicnih ureaja. · Sigurnost kuanskih i elektricnih ureaja - Dio 2- 14 Posebni zahtjevi za prskalice i mlince za kavu EN 60335-2-14 (2006) + A1 (2008). · Ogranicenja i metode mjerenja radio smetnji karakteristicnih za aparate s elektricnim motorom i toplinske aparate za koristenje u domainstvu i slicne upotrebe, elektricne ureaje i slicnu elektricnu aparaturu - EN 55014-1 (2006). [. . . ] U tom e slucaju biti dovoljno pricekati da led lampica " " prestane titrati, kako bi se omoguio protok tople vode. · Postavite 1 ili 2 salice ispod mlaznica ispusta u skladu s otvorima na resetki. · Za ispustanje kave je potrebno pritisnuti i otpustiti: tipku " " za pripremu espresso kave; tipku " " za produzenu kavu. · Potom se pokree ciklus ispustanja: za ispustanje 1 kave pritisnite tipku samo jedanput; za ispustanje 2 kava pritisnite tipku 2 puta zaredom. Na taj nacin e aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuu kolicinu kave. Priprema dvaju kava zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva ciklusa ispustanja kojima aparat automatski upravlja; ova e opcija bit oznacena led lampicom koja e " " neprekidno svijetliti. · Nakon dovrsetka ciklusa predubrizgavanja, kava e poceti curiti iz ispusta. · Ispustanje kave e se automatski zaustaviti kad se dosegne podesena razina; mogue je, meutim, prekinuti ispustanje kave pritiskom na prethodno aktiviranu tipku. Ova znacajka moze malo produziti vrijeme ispustanja kave ali u korist intenzivnog okusa kave. Fiksna Hrvatski ISPUSTANJE TOPLE VODE · 10 · ISPUSTANJE PARE / CAPPUCCINO Paru je mogue koristiti za tucenje mlijeka, cappuccino ali i za zagrijavanje napitaka. Na pocetku ispustanja je mogue da e doi do kratkog prskanja tople vode. Cijev ispustanja moze dosei visoke temperature: izbjegavajte ga dirati rukama. Vazna napomena: odmah nakon sto ste paru koristili za tucenje mlijeka, ocistite cijev za paru (ili Pannarello, ako postoji). Kad je aparat spreman, ispustite malu kolicinu vode u jednu casu a potom ocistite cijev za paru s vanjske strane (ili Pannarello, ako postoji). Navedeno e jamciti savrseno cisenje svih dijelova od moguih ostataka mlijeka. · Postavite spremnik ispod cijevi za paru (Pannarello, ako postoji). · Kad je aparat spreman za ispustanje kave, okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne doe u polozaj " "; preostala voda potom moze iscuriti iz cijevi za paru (Pannarello, ako postoji). · Aparatu je potrebno odreeno vrijeme za predzagrijavanje a u toj fazi led lampica " " titra. · Kad zelena led lampica " " pocne stalno svijetliti, zapocinje ispustanje; u kratkom vremenu e poceti izlaziti samo para. · Za zaustavljanje ispustanja pare, okreite odabirac u smjeru kazaljke na satu " " i postavite ga u polozaj. · Napunite 1/3 spremnika kojeg zelite koristiti za pripremu cappuccina hladnim mlijekom. Kako bi se zajamcio najbolji rezultat u pripremi cappuccina, mlijeko koje ete koristiti mora biti hladno. · Postavite cijev za paru (Pannarello, ako postoji) u mlijeko koje zelite zagrijati i okreite odabirac u smjeru suprotnom od smjera kazalje na satu sve dok doe u polozaj " "; okreite spremnik mlijeka lagano ga pomicui odozdo prema gore kako biste omoguili jednoliko formiranje pjene. · Nakon sto ste odreeno vrijeme koristili paru, okreite odabirac u smjeru kazaljke na satu i postavite ga u polozaj " " kako biste zaustavili ispustanje pare. [. . . ] Ako ladicu ispraznite prije obavijesti, ovaj postupak nee ponistiti brojac taloga. Napunite spremnik ponovno svjezom pitkom vodom i napunite protok vode u aparatu na nacin opisan u odjeljku "Prvo pokretanje". Za iskljucivanje crvenog titrajueg svjetla, provjerite jesu li svi sastavni dijelovi prikljuceni ili iskljuceni na ispravan nacin. Ciklus je mogue prekinuti i pritiskom na jednu ili dvije tipke kave. Otklanjanje Ne titra Polagano titranje Brzo titranje Polagano titranje Brzo titranje Protok vode ispraznjen. Polagano titranje Grupe kave nema - Nema ladice za skupljanje taloga Servisna vratasca otvorena - Slavina je u NEispravnom polozaju za funkcioniranje aparata. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS HD 8745

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS HD 8745.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag