Upute za upotrebu PHILIPS 47PFL6188S QUICK START GUIDE

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 47PFL6188S. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 47PFL6188S korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 47PFL6188S.


PHILIPS 47PFL6188S QUICK START GUIDE: Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (890 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 47PFL6188S (3298 ko)
   PHILIPS 47PFL6188S (2794 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 47PFL6188SQUICK START GUIDE

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 7 Nazivi i funkcije osnovnih dijelova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kursorski gumb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Priprema Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Umetanje baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Preostali kapacitet baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Smjernice o broju fotografija koje je moguće snimiti i vremenu rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ●● ko svjetlo bljeskalice na objektu nije dovoljno, nije moguće postići odgovarajuću A ekspoziciju ni balans bijele boje. ●● ko je baterija pri kraju ili ako neprestano koristite bljeskalicu, punjenje bljeskalice A može potrajati. ●● fekt bljeskalice možda neće biti dovoljan kada je postavljen [Flash Burst] (Snimanje E u nizu uz bljeskalicu). - 46 - VQT4W42 Snimanje fotografija pomoću Taking pictures with self-timer automatskog okidača Recording mode: Način snimanja: We recommend using a tripod. This is also učinkovito i correcting jitter when pressing Preporučujemo korištenje tronošca. Ovo je effective for za ispravljanje treperenja pri the shutter na okidač, i to tako da se automatski okidač pritisku button, by setting the self-timer to 2 seconds. postavi na 2 sekunde. Pritisnite ◄ da bi se prikazao Press to display [Selftimer] [Selftimer] (Automatski okidač) Use cursor button to select timetrajanje i pritisnite [MENU/ Kursorskim gumbom odaberite duration and press [MENU/ SET] SET] Take a picture Snimite fotografiju Pritisnite shutter button da to start recording after the preset time. Press theokidač do kraja fullybiste počeli snimati nakon zadanog vremena. Pokazatelj indicator Self-timer automatskog okidača (treperi tijekom postavljenog (Flashes for set duration) trajanja) • To cancel while in operation → Press [MENU/SET] • Poništavanje tijekom rada → Pritisnite [MENU/SET] ●●Ne možete koristiti automatski okidač za snimanje videozapisa. ●You cannot use the self-timer for motion picture recording. - 47 - 47 - VQT4W42 VQT4W42 Snimanje fotografija pomoću kompenzacije Taking pictures with Exposure Compensation Taking pictures with Exposure Compensation ekspozicije Taking mode: Recording mode: Način snimanja: Recording pictures with Exposure Compensation Recording mode: This feature allows the user to manually adjust the exposure when a proper auto This feature omogućuje korisniku da ručno prilagodi ekspoziciju kada ne može postići Ova funkcija allows the user to manually adjust the exposure when a proper auto exposure cannot be obtained. adjust the exposure when a proper auto This feature allows the user to manually exposure cannot be obtained. Press to display prikaže [Exposure] (Ekspozicija) Pritisnite ▲ da se [Exposure] Press to display [Exposure] Press to display [Exposure] Use cursor button to select a value and press [MENU/SET] Use cursor gumbom odaberite vrijednost i pritisnite Kursorskimbutton to select a value and press [MENU/SET] If the picture istoo dark, adjust the exposure to the “+” Use cursor button••tothe pictureaisvalue and pressexposure to the “+” [MENU/SET] If select too dark, adjust the [MENU/SET] EV EV EV direction. If Ako je slika too dark, prilagodite ekspoziciju u smjeru picture is ••If• thepicture is too bright, adjust the exposure to the “+” • Ifthe picture is pretamna, adjust the exposure to the “-” the too bright, adjust the exposure to the “-” direction. •After ko je slika adjustment, adjust the exposure to (the “-” If theexposure presvijetla, prilagodite ekspoziciju u smjeru picture is too bright, the adjustment value • A •• After exposure adjustment, the adjustment value ( direction. for example) is displayed in the bottom-left corner of the for "-". exposure adjustment, the adjustment corner( of the example) is displayed in the • Afterakon prilagodbe ekspozicijebottom-left value • N vrijednost prilagodbe screen. postavke izbornika [Rec] (Snimanje) automatski će se prilagoditi i nije ih S ljedeće moguće ručno odabrati. [Sensitivity], [Color Mode] [Sensitivity] (Osjetljivost), stitched together to ●Since several pictures are [Color Mode] (Boja) create a Panorama picture, some ●●subjectsda se be distorted or the joiningkako bi činile jednu panoramsku fotografiju, B udući may više fotografija povezuje portions of successively taken pictures that are stitched may be noticeable. ili spojevi uzastopno snimljenih fotografija koje se neki objekti mogu biti izobličeni ●The number ofbiti vidljivi. pixels per horizontal line and vertical line of a Panorama spajaju mogu recording ●●picture varies dependingvodoravnom i okomitom smjeru number of stitched pictures. B roj piksela snimanja u on the recording direction and panoramske fotografije The maximum number of recording pixels is as follows: razlikuje se ovisno o smjeru snimanja i broju spojenih fotografija. Maksimalan broj • Taking pictures je sljedeći: piksela snimanja in landscape orientation: Approx. 3200x720 • nimanje fotografija okrenutih vodoravno: približno 3200 • Taking pictures in portrait orientation: Approx. 960x3200 x 720 S ●Panorama pictures mayokrenutih okomito: pictures may not be recorded properly • nimanje fotografija not be created or približno 960 x 3200 S or when taking pictures in the ●●when taking pictures of the following subjects fotografije ili fotografije možda following M ožda neće biti moguće stvoriti panoramske neće recording conditions: biti ispravno snimljene prilikom snimanja sljedećih objekata ili prilikom snimanja • Subjects that have a continuous monotone or pattern (sky, beach, etc. ) fotografija u sljedećim uvjetima snimanja: • Moving subjects (person, pet, vehicle, waves, or flowers swaying in the wind, etc. ) • bjekti neprekidne jednolikosti ili uzorka (nebo, plaža itd. ) O • Subjects whose colours or patterns change quickly (such as an image appearing on • a display) objekata (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd. ) K retanje • Dark locations O • bjekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na zaslonu) • Locations with a flickering light source (fluorescent lamp, candle light, etc. ) • amna mjesta T • jesta s treperećim izvorom svjetlosti (fluorescentna svjetiljka, svjetlost svijeće itd. ) M (nastavak na on the next page) (Continued sljedećoj stranici) - 50 - VQT4W42 Snimanje panoramskih fotografija u načinu rada [Panorama Shot] ■ Reprodukcija panoramskih fotografija Gumbom za zumiranje možete povećati fotografije snimljene u načinu rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak) na isti način kao i druge fotografije (Zumiranje reprodukcije →32). Također možete pritisnuti ▲ za automatsko listanje fotografija na isti način kao i pri reprodukciji videozapisa (Reprodukcija videozapisa →34). • Za razliku od reprodukcije videozapisa, ne možete reproducirati prema naprijed/ natrag pritiskom na ◄ ili ► kada se fotografije listaju automatski (možete prebacivati unaprijed ili unatrag po jedan kadar dok je automatsko listanje pauzirano). - 51 - VQT4W42 Snimanje fotografija koje odgovaraju Taking pictures according to the scene određenom prizoru [Scene Mode] (Scenski način rada) [Scene Mode] Recording mode: Način snimanja: Using [Scene Mode] enables you to take pictures with optimum settings (exposure, Korištenje etc. ) for[Scenescenes. (Scenski način rada) omogućuje vam da fotografirate uz colouring, načina given Mode] optimalne postavke (ekspoziciju, boju itd. ) za određene scene. Press [MODE] buttonodabir Za prikaz zaslona za to display the recording mode selection željenog načina snimanja, screen gumb [MODE] pritisnite Use cursor button to select Kursorskim gumbom odaberite [Scene Mode] and press [MENU/ način rada SCN [Scene Mode] i SET] pritisnite [MENU/SET] Kursorskim gumbom odaberite Use cursor button to select the scenu i pritisnite [MENU/SET]. scene and press [MENU/SET] ■ Promjena odabranog scenskog načina rada (izbornik [Scene Mode])  Pritisnite [MENU/SET]  Kursorskim gumbom odaberite [Scene Mode] i pritisnite [MENU/SET]  Kursorskim gumbom odaberite scenu i pritisnite [MENU/SET] ■ Changing videozapisa u načinu rada SCN (→29) ■ Snimanje the selected scene mode ([Scene Mode] menu) Snimanje videozapisa prema optimalnim postavkama za odabranu scenu. [. . . ] B ●● emojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina N utikača. Može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili stvorene topline. ●● e preporučuje se često punjenje baterije. N (Često punjenje baterije smanjuje maksimalno vrijeme korištenja i može uzrokovati širenje baterije. ) ●● ko se kapacitet baterije znatno smanjio, znači da njezin vijek trajanja istječe. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 47PFL6188S

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 47PFL6188S.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag