Upute za upotrebu PHILIPS 47PFL4007T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 47PFL4007T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 47PFL4007T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 47PFL4007T.


PHILIPS 47PFL4007T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1508 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 47PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 47PFL4007T (1445 ko)
   PHILIPS 47PFL4007T QUICK START GUIDE (938 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 47PFL4007T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL40x7H/12 PFL40x7K/12 PFL40x7T/12 PFL40x7H/60 PFL40x7T/60 HR Korisnicki prirucnik Sadrzaj 1 Prvi koraci Pregled televizora Kontrole televizora Vazne informacije Odrzivost Pomo i podrska 3 3 4 6 10 11 5 Povezivanje televizora O kabelima Povezivanje ureaja Povezivanje dodatnih ureaja Koristenje prikljucenog ureaja Mreza i internet Common interface 46 46 47 53 56 57 59 2 Koristenje televizora Gledanje TV-a Prikaz vodica kroz programe Prikaz medijskih sadrzaja Pregled usluge Smart TV Interaktivni TV 12 12 15 16 18 21 23 24 27 28 29 31 34 6 Rjesavanje problema Opi problemi Problemi s kanalima Problemi sa slikom Problemi sa zvukom Problemi s povezivanjem Problemi s mrezom Kontaktirajte Philips 61 61 61 62 63 63 64 64 3 Bolje iskoristite svoj televizor 23 Pauzirajte televizor Snimanje televizijske emisije Igranje igrica Prikaz teleteksta Postavljanje blokada i mjeraca vremena Koristenje znacajke EasyLink Prikaz znacajke Scenea 7 Specifikacije proizvoda Napajanje i prijem Zaslon i zvuk Rezolucije zaslona Multimedija Mogunost spajanja Podrzani nosaci televizora Verzija pomoi 65 65 65 65 66 68 68 68 4 Postavljanje televizora Slika i zvuk Postavke kanala Postavke satelita Postavke jezika Postavke univerzalnog pristupa Druge postavke Azuriranje softvera Vraanje zadanih postavki 35 35 37 40 41 42 43 44 45 8 Indeks 69 HR 2 Pregled televizora Televizija visoke rezolucije Vas je televizor opremljen zaslonom visoke rezolucije (HD) pa videozapise visoke rezolucije mozete gledati na sljedee, i mnoge druge, nacine: iz Blu-ray ureaja, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira Blu-ray disk iz DVD ureaja s funkcijom ponovnog uzorkovanja, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira DVD disk HD emitiranjem pomou mobilne mreze (DVB-T ili DVB-T2 MPEG4) iz digitalnog HD prijemnika, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira HD sadrzaj koji pruza davatelj kabelskih ili satelitskih sadrzaja iz HD igrae konzole, povezane putem HDMI kabela, uz reprodukciju HD igara Pogledajte HD demo isjecak Da biste vidjeli kako izgledaju zapanjujua ostrina i kvaliteta slike HD televizije, videoisjecak u visokoj rezoluciji pogledajte iz pocetnog izbornika. Vise informacija o dostupnosti kanala visoke rezolucije u svojoj drzavi zatrazite od lokalnog zastupnika tvrtke Philips ili posjetite www. philips. com/support. Reprodukcija medijskih sadrzaja Ako televizor povezete s USB ureajem za pohranu, mozete uzivati u filmovima, glazbi i slikama na sirokom zaslonu uz izvrstan zvuk. Racunalo mozete povezati s televizorom putem HDMI ili VGA kabela. Vodici kroz programe Elektronicki programski vodic (EPG) omoguuje vam da vidite sto je na programu danas te sto e biti sutra i tijekom sljedeih osam dana. Programske vodice osiguravaju televizijske kue ili su dostupni putem interneta. [. . . ] Savjet Ako zaboravite kod, unesite '8888' kako biste prebrisali sve postojee kodove. HR 30 Sto mozete uciniti Iskoristite sve mogunosti ureaja koji podrzavaju HDMI-CEC s poboljsanim znacajkama kontrole Philips EasyLink. Ureaje koji podrzavaju HDMI-CEC povezite putem HDMI prikljucka s televizorom te istovremeno upravljajte njima pomou daljinskog upravljaca televizora. Neki od primjera su Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ili BRAVIA Sync (Sony). Nisu proizvodi svih marki u potpunosti kompatibilni s funkcijom Philips EasyLink. Kada ukljucite Philips EasyLink, dostupne su sljedee znacajke: Reprodukcija jednim dodirom Prilikom reprodukcije s ureaja koji podrzava HDMI-CEC televizor se ukljucuje iz stanja pripravnosti te prelazi na odgovarajui izvor. Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom Kad na daljinskom upravljacu televizora pritisnete , televizor i svi ureaji koji podrzavaju HDMI-CEC prelaze se u stanje pripravnosti. Daljinski upravljac EasyLink S daljinskim upravljacem televizora mozete upravljati vise ureaja koji podrzavaju HDMICEC. Kontrola zvuka sustava Ako putem prikljucka HDMI ARC povezete ureaj koji podrzava HDMI-CEC i sadrzi zvucnike, mozete odabrati zelite li slusati zvuk televizora iz tih zvucnika, a ne iz zvucnika televizora. Sinkronizacija zvuka Ako televizor povezete s kunim kinom, zvuk i sliku mozete sinkronizirati da biste izbjegli zaostajanje slike, odnosno zvuka. Sto vam je potrebno? Povezite barem dva ureaja koji podrzavaju HDMI-CEC putem HDMI prikljucka. Procitajte odjeljak Povezivanje televizora > O kabelima > HDMI (Stranica 46) Pravilno konfigurirajte svaki ureaj koji podrzava HDMI-CEC Ukljucite znacajku EasyLink Ukljucite znacajku EasyLink 1. Odaberite [Uklj. ] ili [Isklj. ], a zatim pritisnite OK. Istovremeno upravljanje ureajima Ako povezete vise HDMI-CEC ureaja koji podrzavaju tu postavku, svim tim ureajima mozete upravljati putem daljinskog upravljaca televizora. Ureaji koji ne podrzavaju ovu postavku nee reagirati na daljinski upravljac televizora. Odaberite [Daljinski upravljac EasyLink] > [Ukljuceno] ili [Iskljuceno]. Pritisnite OK da biste aktivirali. HR 31 Hrvatski Koristenje znacajke EasyLink Zadrzavanje kvalitete slike Ako znacajke obrade slike drugih ureaja utjecu na kvalitetu slike televizora, ukljucite Pixel Plus Link da biste zadrzali kvalitetu slike. Maksimiziranje zaslona za videozapis s titlovima Neki titlovi videozapisa mogu izraditi zasebnu traku titlova ispod videozapisa, sto ogranicava podrucje prikaza videozapisa. Da biste maksimizirali podrucje prikaza videozapisa, ukljucite automatski pomak titlova te prikazite titlove pri vrhu videoslike. Slusanje drugog ureaja kada je televizor u stanju pripravnosti Cak i dok je televizor u stanju pripravnosti, na njegovim zvucnicima mozete slusati povezani ureaj koji podrzava HDMI-CEC. Savjeti: Za povratak na upravljanje televizorom pritisnite , a zatim odaberite [Gledanje TV-a]. Za upravljanje drugim ureajem pritisnite i odaberite ureaj na izborniku Pocetak. Tipke za EasyLink Ureajima koji podrzavaju HDMI-CEC mozete upravljati sljedeim gumbima na daljinskom upravljacu televizora: : Ukljucivanje televizora i povezanog ureaja ili prebacivanje u stanje pripravnosti. OK: Pokretanje, zaustavljanje i nastavljanje reprodukcije na povezanom ureaju, aktiviranje odabira ili pristupanje izborniku ureaja. Ureajima mozete upravljati i ostalim tipkama za EasyLink dostupnim putem daljinskog upravljaca na zaslonu (OSRC). Pritisnite za izlaz. Odabir izlaznih zvucnika Ako povezani ureaj podrzava HDMI CEC, zvuk televizora mogue je emitirati putem HDMI kabela. [. . . ] Smart TV ne funkcionira: Provjerite je li usmjerivac ispravno povezan s televizorom te ima li otvoren pristup internetu. Ako su na usmjerivacu omoguene sigurnosne postavke ili vatrozid, provjerite dopusta li podacima usluge Smart TV prolaz ­ pojedinosti potrazite u dokumentaciji usmjerivaca. Otvoreni je pristup internetu putem servisa Smart TV spor: Pokusajte poboljsati kvalitetu signala izmeu usmjerivaca i televizora ako internetu pristupate putem bezicne veze. Televizor azurirajte najnovijim softverom da bi brzina pregledavanja bila optimalna. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 47PFL4007T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 47PFL4007T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag