Upute za upotrebu PHILIPS 455733216

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 455733216. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 455733216 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 455733216.


PHILIPS 455733216 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2595 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 455733216 QUICK START GUIDE (5407 ko)
   PHILIPS 455733216 QUICK START GUIDE (5407 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 455733216

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Uskličnik u jednakostraničnom trokutu upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi isporučenoj s uređajem. Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute na zaslonu. Rad televizora u ekstremnim uvjetima može uzrokovati oštećenje uređaja. VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute. UPOZORENJE: Ljudima (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja ne dozvolite korištenje električnih uređaja bez nadzora!• Za ventilaciju ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana uređaja. [. . . ] Ponovo vratite poklopac odjeljka za baterije na njegovo mjesto. "HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC. ” Informacije za korisnike u vezi zbrinjavanja u otpad starih uređaja i baterija [samo za Europsku Uniju] Ovi simboli znače da se uređaji s tim simbolima ne smiju odbacivati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Ako želite baciti ovaj proizvod ili baterije, molimo da razmislite o sustavima sakupljanja elektronskog otpada ili mjestima za reciklažu. Napomena:  nak Pb ispod simbola baterija znači Z da baterija sadrži olovo. Baterija Proizvodi Specifikacija TV emitiranje PAL B/G D/K K V H F (P OJA S I/III) U H F (POJAS U) HIPERPOJAS 1000 Zaslonski prikaz (OSD) 75 Ohma (nebalansirani) 220-240V AC, 50Hz. Njemački+Nicam Stereo 2x6 Prijemni kanali Broj podešenih programa INDIKATOR KANALA RF ANTENSKI ULAZ Radni Napon Audio SNAGA AUDIO IZLAZA (WRMS. ) (10% THD) Potrošnja energije Težina TV DIMENZIJE (DubinaxDužinaxVisina) (s podnožjem) TV DIMENZIJE (DubinaxDužinaxVisina) (bez podnožja) Prikaz Radna temperatura i vlaga: Priključivanje strujnog kabela VAŽNO: Televizor je namijenjen radu na napajanju iz utičnice od 220-240V AC, 50 Hz. Nakon otpakiranja, televizor ostavite da postigne sobnu temperaturu prije nego ga priključite na mrežu. USB priključni kabel Spojite antenski ili kabelski TV utikač na utičnicu ANTENSKI ULAZ na stražnjoj strani televizora. 65 W 7, 15 185 x 744 x 492 Obavijest Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU “Dolby” i dva D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories. 41 x 744 x 456 16/9_24” inča 5ºC pa do 45ºC, 85% maks. vlaga Hrvatski - 5 - Početak Daljinski upravljač 1. Teletekst / Miks 2. Pripravan 3. Veličina slike 4. Samoisključivanje 5. Info / Otkrij (u TXT modu) 6. Odabir izvora 7. Žutu tipku/Aktualni jezik (u DVB kanal) / Mono-Stereo Dual I-II (in Analog Channel) 8. Plavi gumb (Podnaslov uključen-isključen) 9. Zeleni gumb 10. Crveni gumb 11. Navigacijskih tipki/ Podstranica (u TXT modu) 12. OK/ Drži (u TXT modu) /Channel List 13. Izlaz / Natrag / Stranica s kazalom (u TXT modu) 14. Elektronički programski vodič 15. Izbornik uključen/isključen 16. Prigušeno 17. Program gore / dolje 18. Prethodni program/ Sad (u EPG modu) 19. Glasnoća gore/dolje 20. Brojčani gumbi NAPOMENA: Radni domet iznosi oko 7m/23ft. Digitalni teletekst (samo za UK) Za prikaz digitalnih teletekst informacija pritisnite CRVENI gumb. Hrvatski - 6 - Početak Priključci Konektor Tip Scart Spajanje (straga) VGA Spajanje (straga) BOČNI AV PC/YPbPr Audio Spajanje (sa strane) HDMI Spajanje (straga) SPDIFF Spajanje (straga) BOČNI AV Bočni AV Spajanje (sa strane) AV priključni kabel (isporučeno) Bočni audio/video priključni kabel (isporučeno) Audio kabel računala(nije isporučen) Kabeli Uređaj SLUŠALICE Slušalice Spajanje (sa strane) USB Spajanje (sa strane) CI Spajanje (sa strane) NAPOMENA: Prilikom priključivanja uređaja putem bočnog AV ulaza, morate koristit isporučene priključne kabele za aktiviranje priključka. | YPbPr mod se može koristiti samo ako spojite uređaj koji ima YPbPr izlaz preko PC ulaza pomoću kabela za spajanje YPbPr na PC. Za aktiviranje zvuka na računalu trebate koristiti BIJELE I CRVENE ulaze na isporučenom BOČNOM AV PRIKLJUČNOM kabelu. | Ako se vanjski uređaj spaja preko SCART utičnice, televizor se automatski prebacuje u AV mod. | Prilikom primanja DTV kanala (Mpeg4 H. 264) ili kad ste u Pregledniku medija, izlazni signal neće biti dostupan putem scart utičnice. Ako je mod uštede energije podešen na Eko, funkcija pozadinskog svjetla neće biti aktivna. Pozadinsko svjetlo ne može se aktivirati u VGA modu ili modu Preglednika medija ili ako je mod slike podešen na Igra. Ako je emitirani signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke smanjenje šuma. Temperatura boje Postavlja željeni ton boje. Dok je aktivan VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku Slika neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke moda VGA dodat će se postavkama slike u računalnom modu. Hrvatski - 9 - Sadržaj izbornika zvuka Glasnoća Ekvalizator Balans zvuka Slušalice Mod zvuka AVL (automatsko ograničavanje glasnoće) Slušalice/izlaz za slušalice (lineout) (Opcija) Dinamični bas Surround zvuk (opcija) Vanjski digitalni zvuk Uvjetovani pristup Jezik Prilagodite razinu glasnoće. Ova postavka se koristi kako bi se naglasio balans lijevog ili desnog zvučnika. Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na vaš televizor pomoću ulaza za slušalice, ovu opciju možete podesiti kao Lineout. Ako ste na televizor priključili slušalice, ovu opciju podesite kao Slušalice. Aktivira ili deaktivira dinamički bas Surround zvuk možete uključiti ili isključiti. Konfigurira postavke jezika (-može se razlikovati u ovisnosti o odabranoj zemlji), o mi l j e n e i tr e n u tn e p o sta vke biti će dostupne. Trenutne postavke mogu se promijeniti samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe to podržavaju. [. . . ] PLAVA:Prikazuje opcije filtriranja. Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba upisati PIN broj. Nakon kodiranja ispravnog PIN broja, prikazat će se izbornik kontrole pristupa: Zaključavanje izbornika (opcija): Postavka zaključavanja izbornika uključuje ili isključuje pristup izborniku. Dobno zaključavanje (opcija): Kada je podešena, ova funkcija daje informacije o dobnoj zaštiti dobivena od televizijske postaje, a ako je ta dobna zaštita onemogućena, onemogućuje pristup tom kanalu. Blokada za djecu (opcija): Ako se postavi Blokada za djecu, televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 455733216

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 455733216.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag