Upute za upotrebu PHILIPS 42PFL5008T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 42PFL5008T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 42PFL5008T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 42PFL5008T.


PHILIPS 42PFL5008T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1838 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 42PFL5008T QUICK START GUIDE (1311 ko)
   PHILIPS 42PFL5008T (1751 ko)
   PHILIPS 42PFL5008T QUICK START GUIDE (1311 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 42PFL5008T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL50x8H/12 PFL50x8K/12 PFL50x8T/12 PFL50x8T/60 PFL50x8M/08 HR Korisnički priručnik Sadrţaj 1 Vaţno Sigurnost Zaštita Pravne napomene Odrţivost Pomoć i podrška 3 3 5 6 8 10 5 Povezivanje televizora O kabelima Spajanje antene Povezivanje uređaja Povezivanje dodatnih uređaja Gledanje povezanih uređaja Postavljanje EasyLink uređaja Povezivanje s mreţom i internetom Povezivanje modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module, CAM) 49 49 50 50 56 59 60 62 65 2 Korištenje televizora Kontrole televizora Gledanje TV-a Prikaz vodiča kroz programe Gledanje 3D sadrţaja Ambilight Reproduciranje multimedijskih datoteka Smart TV Interaktivni TV 11 11 13 17 18 20 21 24 26 27 28 31 35 36 37 6 Rješavanje problema Opći problemi Problemi s kanalima Problemi sa slikom Problemi sa zvukom Problemi s povezivanjem Problemi s mreţom Kontaktirajte Philips 66 66 67 67 68 68 69 69 3 Bolje iskoristite svoj televizor 27 Pauzirajte televizor Snimanje televizijske emisije Korištenje servisa Skype™ Igranje igrica Prikaz teleteksta Postavljanje blokada i mjerača vremena 7 Specifikacije Napajanje i prijem Zaslon i zvuk Rezolucije zaslona Multimedija Mogućnost spajanja Verzija pomoći 70 70 70 70 71 74 74 4 Promjena postavki televizora Slika i zvuk Kanali Postavke satelita Postavke jezika Postavke univerzalnog pristupa Druge postavke Aţuriranje softvera Poništavanje svega 39 39 41 44 45 45 47 47 48 8 Indeks 75 HR 2 Sigurnost Mjere opreza Prije nego počnete koristiti televizor, paţljivo pročitajte sve upute. Ako se zbog nepridrţavanja uputa uzrokuje oštećenje, jamstvo neće biti valjano. Ako se tekućina prolije po televizoru, smjesta ga isključite iz naponske utičnice. Od Philipsove sluţbe za korisnike zatraţite da prije korištenja provjeri televizor. [. . . ] Odaberite poruku glasovne pošte, a zatim pritisnite OK da biste je reproducirali. Na popisu odaberite poruku glasovne pošte, a zatim pritisnite OPTIONS. Odaberite [Delete voicemail], a zatim pritisnite OK. HR 34 Igranje igrica Što moţete učiniti Na ovom televizoru moţete igrati igre za jednog ili dva igrača preko cijelog zaslona uz optimizirane postavke slike za igre. Što vam je potrebno?   Priključite igraću konzolu na televizor. Pročitajte Povezivanje televizora > Povezivanje uređaja > Igraća konzola (Stranica 53). Komplet za dva igrača, PTA436 (prodaje se zasebno) za igre za dva igrača preko cijelog zaslona. Komplet se isporučuje s dva para naočala za igranje. Pokretanje igre 1. Ako je potrebno, učitajte disk s igricom na igraću konzolu, a zatim odaberite igricu koju ţelite igrati. Slijedite upute na zaslonu da biste počeli igrati. Neke igre nude mogućnost igranja više igrača i igranje na zaslonu podijeljenom na dva dijela. 3D tehnologija ovog televizora moţe prikazati podijeljene zaslone kao dva prikaza preko cijelog zaslona. Naočale za igre za dva igrača svakom igraču omogućuju drugačiji prikaz na istom televizoru. Na igraćoj konzoli odaberite igru za dva ili više igrača, a zatim odaberite prikaz na podijeljenom zaslonu. Stavite naočale za dva igrača da biste prikazali različite zaslone. Savjet: Da biste prikazali izbornike igara ili rezultate, pritisnite OK radi prebacivanja načina prikazivanja. Postavke igrice Postavke slike za igrice Zaslon televizora moţete optimizirati za igranje bez zaostajanja slike. Odaberite [Postavljanje] > [TV postavke] > [Slika], a zatim pritisnite OK. Zadane postavke zvuka za igrice Moţete optimizirati zvučne efekte za igrice. Odaberite [Slika i zvuk] > [Stil zvuka] > [Igre], a zatim pritisnite OK. Napomena: Kada sesija igranja završi, prebacite se natrag na uobičajene postavke zvuka. HR 35 Hrvatski Pokretanje igre za dva igrača preko cijelog zaslona Prikaz teleteksta Odabir stranice Dok gledate programe koji emitiraju teletekst, moţete pregledavati teletekst. Stranicu odaberite na jedan od sljedećih načina:  Unosom broja stranice pomoću Numeričke tipke.  Pritisnite CH + / CH - da biste pogledali sljedeću ili prethodnu stranicu.  Da biste odabrali stavku šifriranu bojom, pritisnite Gumbi u boji.   [Jezik]: Prebacivanje na drugu grupu jezika radi ispravnog prikaza drukčijeg skupa znakova. [Teletekst 2. 5]: Prikaz teleteksta s više boja i boljom grafikom od uobičajenog teleteksta. Ako kanal emitira teletekst 2. 5, on se uključuje prema zadanim postavkama. Jezik teleteksta Na digitalnim programima na kojima televizijske kuće nude različite jezike teleteksta moţete odabrati ţeljeni primarni i sekundarni jezik. [. . . ] Slika se vidi, ali je kvaliteta zvuka loša: Provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene. HR 68 Zvukovne i slikovne datoteke u USB uređaju za pohranu ne reproduciraju se ili se ne prikazuju bez poteškoća: Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što uzrokuje slabu reprodukciju. Problemi s mreţom Ţelite uspostaviti beţičnu vezu između televizora i kućne mreţe: Upute za beţično povezivanje televizora s kućnom mreţom potraţite u odjeljku Povezivanje televizora > Povezivanje s mreţom i internetom > Podrška za Wi-Fi (Stranica 63). Smart TV ne funkcionira Provjerite je li usmjerivač ispravno povezan s televizorom te ima li otvoren pristup internetu. Ako su na usmjerivaču omogućene sigurnosne postavke ili vatrozid, provjerite dopušta li podacima servisa Smart TV prolaz – pojedinosti potraţite u dokumentaciji usmjerivača. Pristup internetu putem servisa Smart TV spor:  Pokušajte poboljšati kvalitetu signala između usmjerivača i televizora ako internetu pristupate putem beţične veze. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 42PFL5008T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 42PFL5008T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag