Upute za upotrebu PHILIPS 32PFL3008T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 32PFL3008T. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 32PFL3008T korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 32PFL3008T.


PHILIPS 32PFL3008T : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1674 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 32PFL3008T (1429 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 32PFL3008T

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL4308 PFL3108 PFL3008 HR Korisnički priručnik Sadrţaj 1 Vaţno Sigurnost Zaštita Pravne napomene Održivost Pomoć i podrška 3 3 5 6 8 9 6 Rješavanje problema Opći problemi Problemi s kanalima Problemi sa slikom Problemi sa zvukom Problemi s povezivanjem Kontaktirajte Philips 53 53 54 54 55 56 56 2 Korištenje televizora Kontrole televizora Gledanje TV-a Prikaz vodiča kroz programe Gledanje 3D sadržaja Reproduciranje multimedijskih datoteka 10 10 12 16 17 18 21 22 25 26 27 7 Specifikacije Napajanje i prijem Zaslon i zvuk Rezolucije zaslona Multimedija Mogućnost spajanja Verzija pomoći 57 57 57 57 58 61 61 3 Bolje iskoristite svoj televizor 21 Pauzirajte televizor Snimanje televizijske emisije Igranje igrica Prikaz teleteksta Postavljanje blokada i mjerača vremena 8 Indeks 62 4 Promjena postavki televizora Slika i zvuk Kanali Postavke satelita Postavke jezika Postavke univerzalnog pristupa Druge postavke Ažuriranje softvera Poništavanje svega 29 29 31 34 35 36 37 37 38 5 Povezivanje televizora O kabelima Spajanje antene Povezivanje uređaja Povezivanje dodatnih uređaja Gledanje povezanih uređaja Postavljanje EasyLink uređaja Povezivanje modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module, CAM) 39 39 40 40 46 49 49 52 HR 2 Sigurnost Mjere opreza Prije nego počnete koristiti televizor, pažljivo pročitajte sve upute. Ako se zbog nepridržavanja uputa uzrokuje oštećenje, jamstvo neće biti valjano. Ako se tekućina prolije po televizoru, smjesta ga isključite iz naponske utičnice. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri televizor. [. . . ] Napomena: Usluge digitalnog teksta blokiraju se kada se emitiraju titlovi te kada su uključeni. Pročitajte Promjena postavki televizora > Postavke jezika > Titlovi na digitalnim kanalima (Stranica 35). Dok je otvoren digitalni teletekst:  Pritisnite Navigacijske tipke za odabir ili označavanje stavki.  Pritisnite Gumbi u boji za odabir opciju, a zatim pritisnite OK za potvrdu ili aktivaciju. Promjena vremenske zone U državama u kojima se emitiraju podaci o točnom vremenu možete promijeniti vremensku zonu ako odaberete [Način auto. Postavljanje ljetnog računanja vremena U državama u kojima se emitiraju podaci o točnom vremenu možete omogućiti ili onemogućiti ljetno računanje vremena ako odaberete [Način auto. Odaberite [Standardno vrijeme] ili [Ljetno računanje vremena], a zatim pritisnite OK. Ručno postavljanje sata Možete prijeći na ručno postavljanje datuma i vremena. Prije nego što počnete, način rada sata postavite na [Ručno]. U izborniku [Sat] odaberite [Datum] ili [Vrijeme], a zatim pritisnite OK. Odaberite [Dovršeno], a zatim pritisnite OK. Postavljanje blokada i mjerača vremena Sat Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat. Promjena načina rada sata Način rada sata možete promijeniti u automatski ili ručni. Po zadanome je postavljen na automatski način rada koji ga automatski sinkronizira s koordiniranim univerzalnim vremenom (UTC). Ako televizor ne može primati emitirani UTC, promijenite način rada sata na [Ručno]. Odaberite [Postavljanje] > [TV postavke] > [Općenite postavke]. Odaberite [Automatski], [Ručno] ili [Ovisi o drţavi], a zatim pritisnite OK. Automatsko isključivanje: Televizor možete prebaciti u stanje pripravnosti nakon navedenog vremena. Tijekom odbrojavanja do navedenog vremena televizor možete isključiti i prije vremena ili ponovno postaviti mjerač vremena. Pritisnite [Postavljanje] > [TV postavke] > [Općenite postavke] > [Mjerač vremena]. Nakon navedenog vremena televizor će prijeći u stanje pripravnosti. HR 27 Hrvatski Blokada uređaja Televizor možete zaključati ili blokirati programe namijenjene određenim dobnim skupinama kako biste djecu zaštitili od neprikladnih programa. Odaberite [Postavljanje] > [Postavke kanala] ili [Postavke satelita] > [Blokada uređaja]. Savjet:Ako kanalima pristupate s popisa kanala, zatražit će se unos koda za blokadu. Ako zaboravite kod koji ste unijeli, unesite "8888" za zaobilaženje svih postojećih kodova. Napomena: Ako kanalima pristupate s popisa kanala, zatražit će se unos koda za blokadu. Roditeljska kontrola Televizor možete prilagoditi tako da prikazuje samo programe za djecu mlađu od vašeg djeteta. [. . . ]  Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li izlazne postavke HDMI uređaja ispravne.  Ako koristite HDMI-DVI adapter ili HDMI-DVI kabel, pazite da dodatni audiokabel bude priključen na AUDIO L/R ili AUDIO IN (samo minipriključak). Ne moţete koristiti značajke funkcije EasyLink: Provjerite jesu li vaši HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. Značajke funkcije EasyLink funkcioniraju samo sa standardima koji su kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 32PFL3008T

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 32PFL3008T.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag