Upute za upotrebu PHILIPS 273E3SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 273E3SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 273E3SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 273E3SB.


PHILIPS 273E3SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (4078 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 273E3SB (3869 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 273E3SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 273E3 www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik Podrskakupcima&Jamstvo Cestopostavljanapitanjai rjesavanjeproblema 1 30 45 Sadrzaj 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 Vazno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mjereoprezaiodrzavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Opisiznakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegelnach DIN45635beträgt70dB(A)oderweniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLENDIESES GERÄTESDARAUFACHTEN, DAßNETZSTECKERUNDNETZKABELANSCHLUß LEICHTZUGÄNGLICHSIND. ( ), , 29 6. Podrskakupcima&Jamstvo Podrskakupcima&Jamstvo ZAPREGLEDPOJEDINOSTIO OBUHVAENOSTIJAMSTVOMODABERITE SVOJUDRZAVU/PODRUCJE ZAPADNA EUROPA Austrija/Belgija/Danska/Francuska/Njemacka/ Grcka/Finska/Irska/Italija/Luksemburg/ Nizozemska/Norveska/Portugal/Svedska/ Svicarska/Spanjolska/VelikaBritanija/Poljska SREDNJEIISTOCNOEUROPSKAregija CeskaRepublika/Maarska/Rusija/Slovacka/ Slovenija/Turska/Rumunjska/Bugarska/Ukrajina/ Baltickezemlje/Bjelorusija/Hrvatska/Estonija/ Latvija/Litva/Srbija/CrnaGora JUZNAAMERIKA Argentina/Brazil SJEVERNAAMERIKA Kanada/SAD TIHIOCEAN Australija/NoviZeland AZIJA Kina/HongKong/Macao/Indija/Indonezija/ Koreja/Malezija/Pakistan/Filipini/Singapur/ Tajvan/Tajland/Vijetnam AFRIKA JuznaAfrika BLISKIISTOK UjedinjeniArapskiEmirati/Izrael UvjetiPhilipsjamstvazazapadnuEuropuod1. SviPhilipsovimonitoridizajnirani suiproizvedenipremavisokim standardimateimajuperformanse visokekvalitete, jednostavnisuza koristenjeiinstalaciju. Akonaiete nabilokakvepoteskoetijekom instaliranjailikoristenjaovog proizvoda, obratitesePhilipsSluzbi zainformatickupodrskukakobiste uzivaliupogodnostimaPhilips jamstva. Ovoservisnojamstvovam dajepravonarjesenjeproblema ovisnookupljenommodelu, u slucajudajevasmonitorneispravan iliosteen. PhilipsjamstvozazapadnuEuropuvrijediu Andori, Austriji, Belgiji, Cipru, Danskoj, Francuskoj, Njemackoj, Grckoj, Finskoj, Irskoj, Italiji, Lihtenstajnu, Luksemburgu, Monaku, Nizozemskoj, Norveskoj, Poljska, Portugalu, Svedskoj, Svicarskoj, Spanjolskoji VelikojBritanijiisamozamonitorekojisuizvorno izraeni, proizvedeni, odobrenii/iliautoriziraniza koristenjeuovimdrzavama. Jamstvopocinjevrijeditisdanomkupnjemonitora iuslucajuneispravnosti, onebitiservisiran, jamstvovrijediuperioduod24mjesecazaPhilips C, E, T, ViXmodele, azamodeleB, PiSnudimo jamstvood36mjeseci. Originalnidokument kupnjejevasdokazdanakupnje, pagapazljivo cuvajtespremljenimidostupnim, zaslucajpotrebe jamstvenogservisa. 30 6. Podrska kupcima & Jamstvo ZamodeleC, E, T, ViX, vasmonitoremo preuzetisvaseadrese, popravitiunasem ovlastenomservisnomcentruivratitinatrag navasuadresuurokuod7radnihdananakon preuzimanja. Uslucajudasepopravakne mozeizvrsitiurokuod10radnihdananakon preuzimanja, isporucitemovamodgovarajui zamjenskimonitor. Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvazanovi monitorjeistokaozaprvineispravanmonitor, dakle24mjesecioddatumakupnjeprvog monitora. ZamodeleB, PiS, uslucajubilokakvogkvarakoji jeobuhvaenovimjamstvom, zamijenitemovas monitornovimmonitoromcijajekvalitetabarem jednakakvalitetivasegprvogmonitora. Philipse vamzamijenitiureajurokuod48satinakon zahtjevazaservis, meutimugeografskiudaljenim podrucjimakaostosuIslandiostalatesko dostupnapodrucja, Philipsezamijenitiureaju rokuod72sata. Novimonitorostajevama, aPhilipszadrzava neispravanmonitor. Trajanjejamstvazanovi monitorjeistokaozaprvineispravanmonitor, dakle36mjesecioddatumakupnjeprvog monitora. JamstvotvrtkePhilipsvrijediakoseproizvod koristiounamijenjenusvrhunapravilannacin, u skladusuputamazarad, tenakonpredocenja originalnogracunanakojemsunavedenidatum kupnje, nazivzastupnika, modeliserijskibroj proizvoda. Philipsovojamstvonevrijediako: · Sudokumentinabilokojinacinizmijenjeniili sunecitljivi; · Jemodeliliproizvodnibrojpromijenjen, izbrisan, uklonjenilinecitljiv; · Supopravkeilipromjenenaproizvoduvrsili neovlasteniservisiilineovlasteneosobe; · Jestetauzrokovananezgodomukljucujui, ali neogranicavajuisenagrom, voduilivatru, neispravnorukovanjeilinemar; · Poteskoeuprijamunastalekaoposljedica slabogsignalailikabelskihiliantenskihsustava kojinisusastavnidioureaja; · Kvarovinastalikaoposljedicazloporabeili nepravilneuporabemonitora; · Proizvodjepotrebnomodificiratiiliprilagoditi kakobibiouskladuslokalnimilinacionalnim tehnickimstandardima, kojiseprimjenjujuu drzavamazakojeproizvodnijebioprvotno dizajniran, proizveden, odobreni/ilidozvoljen. Iztograzloga, uvijekprovjeritejelimogue koristitiproizvoduodreenojdrzavi. · Philipsjamstvonevrijediudrzavamakojenisu napopisudrzavazakojesuproizvodiizvorno izraeni, proizvedeni, odobrenii/iliautorizirani zaupotrebu. Utimslucajevimavrijedeopi uvjetijamstvazaPhilipsproizvode. Samojedanpritisaknatipkumisa Akoimatebilokakvihpoteskoa, preporucujemo dapazljivoprocitateuputezaradiliposjetite http://www. philips. com/supportwebmjestoza dodatnupodrsku. Razdvajavassamotelefonskipoziv Kakobisteizbjeglisvenepotrebneneugodnosti, preporucujemovamdapazljivoprocitateupute zaradilidaprijekontaktiranjaPhilipsovesluzbeza pomokorisnicimaposjetitestranicuhttp://www. Zastobrzerjesavanjeproblema, prijekontaktiranja Philipssluzbezapomokorisnicimapripremite sljedee: · Philipsovbrojmodela · Philipsovserijskibroj · Datumkupnje(mozdaetrebatiprimjerak racuna) · Procesorracunala: 31 6. Podrska kupcima & Jamstvo CPUinazivgrafickekarticeteverzijaupravljackogprograma Operativnisustav o Programkojisekoristi · Ostaleinstaliranekartice o o Problemesebrzerijesitiakopripremiteisljedeeinformacije: · Vasdokazokupnjiukojemstoji:Punaadresagdjeesepreuzetineispravanidostavljenispravan monitor. · Punaadresasakojeeseneispravnimonitorpreuzetiinakojuebitidostavljenzamjenskimodel. Philipsovasredistazapodrskukorisnicimasmjestenisusiromsvijeta. KlikniteovdjezapristupContact Information(podaciokontaktu). Ilinamseobratiteputemnase:Webstranica:http://www. philips. com/support PodaciokontaktuzapodrucjezapadneEurope: Njemacka UjedinjenoKraljevstvo Irska Spanjolska Finska Francuska Grcka Italija Nizozemska Danska Norveska Svedska Poljska Austrija Belgija Luksemburg Portugal Svicarska +49 +44 +353 +34 +358 +33 +30 +39 +31 +45 +47 +46 +48 +43 "32 +352 +351 +41 01803386853 02079490069 016011161 902888785 0922901908 0821611658 0080031221223 840320041 09000400063 35258761 22708250 086320016 0223491505 0810000206 078250851 26843000 213591440 0223102116 0, 09 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 0, 10 Tarifazalokalnepozive 0, 09 Beznaplate 0, 08 0, 10 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 0, 07 0, 06 Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive Tarifazalokalnepozive 32 6. Podrska kupcima & Jamstvo JamstvozasrednjuiistocnuEuropu Postovanikupce, HvalastostekupiliPhilipsovmonitor. [. . . ] · Iskljuciteracunalo, odvojitestarimonitori prikljucitevasPhilipsLCDmonitor. Odg. :Preporucenafrekvencijaosvjezavanjana LCDmonitorimaje60Hz. Uslucajuikakvih smetnjinaekranu, mozetejepodesitido75 Hzkakobistevidjelidalisetimeotklanjaju smetnje. P3: Cemusluze. infi. icmdatotekenaCDROM-u?Kakodainstaliramupravljacke programe(. infi. icm)? Odg. :Tosuupravljackiprogramizavasmonitor. Upravljackeprogrameinstalirajtena racunalopremasljedeimuputama. Vase racunalovasmozezatrazitiupravljacke programemonitora(. infi. icmdatoteke)ili disksupravljackimprogramimapriprvoj instalacijivasegmonitora. Slijediteuputeo umetanju(prateiCD-ROM)kojidolazi sovimpaketom. Upravljackiprogrami monitora(. infi. icmdatoteke)automatski eseinstalirati. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 273E3SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 273E3SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag