Upute za upotrebu PHILIPS 272P4QPJKEB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 272P4QPJKEB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 272P4QPJKEB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 272P4QPJKEB.


PHILIPS 272P4QPJKEB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1751 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 272P4QPJKEB (1722 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 272P4QPJKEB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 272P4 www. philips. com/welcome 1 38 44 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1. 1. 1 1 1. 2 2 1. 3 . 3 2. [. . . ] Podešavanje monitora ] : A B A B A : B B A A B A B A B A B A B ] A DVI HDMI 1 HDMI 2 ]. B B A ] A B B A 11 2. Podešavanje monitora 3. A 7„ 2. 4 100mm 1. 100mm 2. 12 3. PowerSensor™ 4. Landscape mode Portrait mode Watt Watt 26 5. 5. 2 1. 2. 3. 4. 5. 5. 1 27 6. 300 cd/m² 12 ms 6 ms USB 150 mm 28 0 BTU / h 0 BTU / h 0 BTU / h 30. 000 hrs ROHS 1. Informacije o propisima RoHS O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O RoHS 37 9. Podrška kupcima i jamstvo 9. 2 CSP RTS 800 92 256 € 0. 07 € 0. 06 € 0. 09 RTS € 0. 09 € 0. 08 € 0. 10 MSI 800 780 902 € 0. 10 Sweden 40 9. [. . . ] Podrška kupcima i jamstvo Philippines 43 10. 10. 1 Attention Check cable connection 44 45 10. 2 Odg. : Odg. : Odg. : Attention Theft Deterence is Enabled Odg. : Odg. : 46 Odg. : Odg. : Odg. : 10. 3 Odg. : Odg. : ® Odg. : Odg. : 47 Odg. : Odg. : Odg. : Odg. : 1. Odg. : 2. 3. 48 Odg. : Odg. : ] . 10. 4 Odg. : Odg. : ] Odg. : Odg. : 10. 5 Odg. : 49 [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 272P4QPJKEB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 272P4QPJKEB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag