Upute za upotrebu PHILIPS 241P3LYEB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 241P3LYEB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 241P3LYEB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 241P3LYEB.


PHILIPS 241P3LYEB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2220 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 241P3LYEB (2984 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 241P3LYEB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] www. philips. com/welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mad VGA signal cable (optional) DVI cable (optional) in Chi na. Vers . All N. V ion M324 1PQ1Q 5B. 1EQ01. 001 Philip ron s Elect © 2011 Koninklijke ics, 5 7 6 4 3 2 1 . 6. 7. (OSD)? Input VGA DVI (available for selective models) DisplayPort (241P3Y/241P3LY) Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Gamma Wide screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off 1. 8, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 Picture Audio Stand Alone Mute On, Off On, Off Color Color Temp. sRGB User Define 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, , OSD Settings Horizontal Vertical Transparency OSD Time out Auto 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s OK Setup Over Scan DP audio H. [. . . ] . 0 0 ZAPADNA EUROPA AFRIKA o o o BUGARSKA HRVATSKA Renoprom d. o. o. TURSKA Tecpro Kim Tec d. o. o. ARGENTINA ili SERVIS U KANADI. . . # _____________________ # ____________________ o o o ® s 2. 3. 1. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 241P3LYEB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 241P3LYEB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag