Upute za upotrebu PHILIPS 240S1CS

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 240S1CS. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 240S1CS korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 240S1CS.


PHILIPS 240S1CS : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1928 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 240S1CS (2417 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 240S1CS

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Elektronicki korisnicki prirucnik za Philips LCD monitor Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Koristenje kontrola, podesavanja ili postupaka razlicitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, elektricnim osteenjima ili mehanickim osteenjima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Prvo pokretanje ­Carobnjak Prvi put nakon instalacije programa SmartControl II, automatski e se pokrenuti Carobnjak radi prvog pokretanja. Carobnjak e vas voditi korak po korak kroz postupak podesavanja svojstava vaseg monitora. Redoslijed pokretanja analognog carobnjaka razlucivost Fokus Svjetlina Kontrast Polozaj Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka Redoslijed pokretanja digitalnog carobnjaka razlucivost Kontrast Svjetlina Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka - 2. Pocnite s oknom Standard: Izbornik podesavanja: Izbornik podesavanja vam omoguava podesavanje svjetline, kontrasta, fokusa, polozaja i razlucivosti. Naslov kartice Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podizbornik Svjetlina Kontrast Fokus (Takt & Faza takta) Polozaj razlucivost Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Br Br Da Izbornik boja: Izbornik boja vam omoguava podesavanje RGB, Razina crnog, Ravnoteza bijelog, Kalibracija boja i SmartImage (Molimo pogledajte u odjeljak SmartImage). Pogledajte donju tablicu za stavku podizbornika na temelju vaseg ulaza. Primjer kalibracije boja Naslov kartice Boje Boje Boje Boje Boje Podizbornik RGB Razina crnog Ravnoteza bijelog Kalibracija boja Rezim gledanja Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Da Da Da "Show Me" pokree nastavu za kalibraciju boje. Za povratak na polazno okno Color (Boje), kliknite gumb Cancel (Odustani). Ako se iskljuci, nee dozvoliti da se obavi kalibracija boje, izblijedit e gumbi za pokretanje i brzi pregled. Ekran za kalibraciju prve boje: Gumb Previous (Prethodno) e biti onemoguen sve do ekrana s drugom bojom. SmartImage - Omoguava korisniku promjenu postavki za bolji prikaz na temelju sadrzaja. Kad je postavljeno Entertainment (Zabava), SmartContrast i SmartResponse e biti omogueni. Plug-Ins - Okno za upravljanje imovinom e biti aktivno samo pri izboru Asset Management (Upravljanje imovinom) na padajuem izborniku Plug Ins (Dodaci). Prikazuje u Assent Management (Upravljanje imovinom) podatke o Managment (Upravljanje), Description (Opis), Serial Number (Serijski broj), Current Timing (Trenutno vrijeme), Domain Name (Naziv domene) i Asset Management Status (Stanje upravljanja imovinom). Plug-Ins - Okno Theft Deterence (Odvraanje od krae) e biti aktivno samo pri izboru Theft (Kraa) na padajuem izborniku Plug Ins (Dodaci). Kako biste omoguili Theft Deterrence, klikom na gumb Enable Theft (Omogui zastitu od krae) e se otvoriti sljedei ekran: Korisnik moze upisati PIN izmeu 4 i 9 samo brojcanih znamenki. Nakon upisivanja PIN-a, gumb Accept (Prihvati) e odvesti korisnika na skocni dijaloski okvir na sljedeoj stranici. Nije potrebno prikljucivati zaslon na drugi host kako bi mogao ui u rezim zastite od krae. Kad je PIN upisan i prihvaen, pojavit e se sljedei dijaloski okvir: Klikom na gumb No (Ne) odvest e korisnika na sljedei ekran. Klikom na gumb Yes (Da) odvest e korisnika na stranicu prizemljenja sigurnog web mjesta. Nakon stvaranja PIN-a, okno Theft Deterrence e prikazivati da je Theft Deterrence Enabled (omogueno) i osigurat e gumb PIN Options (mogunosti za PIN): Prikazuje se Theft Deterrence Enabled. Gumb PIN Options dostupan je samo nakon kreiranja PIN-a, gumb otvara web mjesto za siguran PIN. Disable Theft e otvoriti sljedee okno: Nakon upisivanja PIN-a, gumb Accept e onemoguiti PIN. Gumb Cancel (Odustani) otvorit e glavno okno Theft Deterrence, i prikazivat e se Theft Deterrence Disabled. Gumbi Enable Theft (Omogui zastitu od krae) i PIN Options (Mogunosti PIN-a). Nakon upisa tocnog PIN-a, pojavit e se sljedei okvir: Options>Preferences (Opcije > Postavke) - Bit e aktivno samo pri izboru Preferences (Postavke) s padajueg izbornika Options (Mogunosti). [. . . ] proizvod koji zahtjeva modifikaciju ili adaptaciju kako bi mogao funkcionirati u bilo kojoj drzavi razlicitoj od drzave za koju je bio dizajniran, proizveden, odobren i/ili ovlasten i/ili popravak proizvoda osteenih ovim modifikacijama. (Neke savezne drzave ne dopustaju iskljucivanje slucajnih ili posljedicnih osteenja, tako da postoji mogunost da se gore navedeno iskljucenje ne odnosi na vas. Ovo ukljucuje, ali nije ograniceno na ve snimljeni materijal, s autorskim pravima ili bez njih. ) je model ili broj proizvodnje proizvoda na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili necitljiv; Gdje JE SERVIS DOSTUPAN?Jamstveni servis je dostupan u svim drzavama gdje proizvod sluzbeno distribuira Philips Consumer Electronics. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 240S1CS

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 240S1CS.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag