Upute za upotrebu PHILIPS 240P2ES

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 240P2ES. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 240P2ES korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 240P2ES.


PHILIPS 240P2ES : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1823 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 240P2ES (1977 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 240P2ES

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Elektronicki korisnicki prirucnik za Philips LCD monitor Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Koristenje kontrola, podesavanja ili postupaka razlicitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, elektricnim osteenjima ili mehanickim osteenjima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Ova obavijest objasnjava razlicite vrste osteenja piksela i definira prihvatljive razine osteenja za svaku vrstu. Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu pod jamstvom, broj osteenih piksela na TFT LCD ploci mora premasivati ove prihvatljive razine. Na primjer, na 19" XGA monitoru, osteenja moze imati najvise 0. 0004% podpiksela. Nadalje, Philips postavlja cak i vise standarde kvalitete za odreene vrste ili kombinacije osteenja piksela koje su primjetnije od ostalih. Ova polica vrijedi diljem svijeta. Pikseli i podpikseli Piksel ili element slike sastoji se od tri podpiksela u primarnim bojama crvene, zelene i plave. Kad svi pikseli i podpikseli svijetle, trobojni pikseli zajedno izgledaju kao jedan bijeli piksel. Kad su svi tamni, trobojni podpikseli zajedno izgledaju kao jedan crni piksel. Ostale kombinacije svijetlih i tamnih podpiksela izgledaju kao pikseli drugih boja. Vrste osteenja piksela Osteenja piksela i podpiksela na zaslonu se pojavljuju na razlicite nacine. Unutar svake kategorije postoje dvije kategorije osteenja piksela i nekoliko vrsta osteenja podpiksela. Greske svijetle tocke Greske svijetle tocke prikazane su kao pikseli ili podpikseli koji su uvijek osvijetljeni ili 'pokrenuti'. Svijetla tocka je podpiksel koji se istice na zaslonu kada su na monitoru prikazani tamni dijelovi. Postoje tri vrste greske svijetle tocke: Jedan svijetli crveni, zeleni ili plavi podpiksel Dva susjedna svijetla podpiksela: - Crveno + Plavo = Grimizno Tri susjedna svijetla - Crveno + Zeleno = Zuto - Zeleno + Plavo = Cijan (Svijetlo plavo) podpiksela (jedan bijeli piksel) Crvena ili plava svijetla tocka vise je od 50 posto svjetlija od susjednih tocaka, dok je zelena svijetla tocka 30 posto svjetlija od susjednih tocaka. Greske tamne tocke Greske tamne tocke prikazane su kao pikseli ili podpikseli koji su uvijek tamni ili 'zaustavljeni'. Tamna tocka je podpiksel koji se istice na zaslonu kada su na monitoru prikazani svijetli dijelovi. Postoje tri vrste greske tamne tocke: Jedan tamni podpiksel Dva ili tri susjedna tamna podpiksela Blizina osteenja piksela Budui da osteenja piksela ili podpiksela iste vrste koji su blizu jedni drugima mogu biti primjetnija, Philips takoer navodi dopustena odstupanja za blizinu osteenja piksela. Dopustena odstupanja u osteenjima piksela Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu zbog osteenja piksela tijekom razdoblja jamstva, TFT LCD ploca u Philipsovom monitoru ravnog zaslona mora imati osteenja piksela koja premasuju dopustena odstupanja navedena u sljedeim tablicama. OSTEENJA SVIJETLIH TOCAKA PRIHVATLJIVA RAZINA MODEL 1 osvijetljeni podpiksel 2 susjedna osvijetljena podpiksela 3 susjedna svijetla podpiksela (jedan bijeli piksel) Udaljenost izmeu osteenja dviju svijetlih tocaka* Ukupna osteenja svijetlih tocaka svih vrsta 240P2 3 1 0 >15mm 3 OSTEENJA CRNIH TOCAKA MODEL 1 tamni podpiksel 2 susjedna tamna podpiksela 3 susjedna tamna podpiksela Udaljenost izmeu osteenja dviju crnih tocaka* Ukupna osteenja crnih tocaka svih vrsta PRIHVATLJIVA RAZINA 240P2 5 ili manje 2 ili manje 0 >15mm 5 ili manje UKUPNA OSTEENJA TOCAKA MODEL Ukupna osteenja svijetlih ili crnih tocaka svih vrsta Napomena: * Osteenja 1 ili 2 susjednih podpiksela = osteenje 1 tocke PRIHVATLJIVA RAZINA 240P2 5 ili manje POVRATAK NA VRH STRANICE SmartControl II (Izabrani modeli) Podaci o proizvodu Philipsova politika osteenih piksela Philips SmartControl ll Podrska i zahtjevi sustava Instalacija Pocetak koristenja Pitanja i odgovori Podrska sustava: 2000, XP, NT 4. 0, XP 64 Edition, Vista 32/64. Podrzani jezici: Engleski, pojednostavljeni Kineski, Njemacki, Spanjolski, Francuski, Talijanski, Ruski, Portugalski. SmartControl II predstavlja softver za monitor s ekranskim grafickim suceljem koje se lako koristi i koje vas vodi kroz postupke finog ugaanja razlucivosti, kalibracije boja i ostalih postavki prikaza koje ukljucuju, svjetlinu, kontrast, takt i fazu, polozaj, RGB, podesavanje bijele boje i za modele s ugraenim zvucnicima, podesavanje glasnoe. Philips SmartControl ll Podrska i zahtjevi sustava: Instalacija: Slijedite upute i dovrsite instalaciju. Ako zelite pokrenuti kasnije, moi ete kliknuti ili precicu na radnoj povrsini ili alatnu traku. Prvo pokretanje ­Carobnjak Prvi put nakon instalacije programa SmartControl II, automatski e se pokrenuti Carobnjak radi prvog pokretanja. Carobnjak e vas voditi korak po korak kroz postupak podesavanja svojstava vaseg monitora. Redoslijed pokretanja analognog carobnjaka razlucivost Fokus Svjetlina Kontrast Polozaj Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka Redoslijed pokretanja digitalnog carobnjaka razlucivost Kontrast Svjetlina Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka - 2. [. . . ] (Neke savezne drzave ne dopustaju iskljucivanje slucajnih ili posljedicnih osteenja, tako da postoji mogunost da se gore navedeno iskljucenje ne odnosi na vas. Ovo ukljucuje, ali nije ograniceno na ve snimljeni materijal, s autorskim pravima ili bez njih. ) je model ili broj proizvodnje proizvoda na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili necitljiv; Gdje JE SERVIS DOSTUPAN?Jamstveni servis je dostupan u svim drzavama gdje proizvod sluzbeno distribuira Philips Consumer Electronics. U drzavama u kojima Philips Consumer Electronics ne distribuira proizvod, lokalna organizacija servisa za Philips pokusat e omoguiti servis (iako moze doi do kasnjenja, ako odgovarajui rezervni dijelovi i tehnicki prirucnici nisu na raspolaganju). Gdje MOGU DOBITI VISE INFORMACIJA? [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 240P2ES

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 240P2ES.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag