Upute za upotrebu PHILIPS 238C4QHSN

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 238C4QHSN. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 238C4QHSN korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 238C4QHSN.


PHILIPS 238C4QHSN : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3059 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 238C4QHSN (3036 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 238C4QHSN

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 238C4 www. philips. com/welcome HR Korisnički priručnik Podrška kupcima i jamstvo Rješavanje problema i Često postavljana pitanja 1 27  Sadržaj 1. Važno  1 1. 1 Mjere opreza i održavanje  1 1. 2 Opisi znakova  2 1. 3 Zbrinjavanje proizvoda i ambalaže  3 2. Podešavanje monitora  4 2. 1 Instalacija  4 2. 2 Rad s monitorom  5 3. Optimizacija slike  8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage  8 SmartKolor  9 SmartContrast  9 Philips SmartControl Premium  9 4. Tehnički podaci  17 4. 1 Razlučivost i Već pripremljeni režimi  19 5. Upravljanje napajanjem  20 6. Informacije o propisima  21 7. Podrška kupcima i jamstvo  27 7. 1 Philipsova politika u slučaju oštećenja piksela za monitore s plosnatim zaslonom  27 7. 2 Podrška kupcima & Jamstvo  29 8. Rješavanje problema i Često postavljana pitanja  32 8. 1 Rješavanje problema  32 8. 2 SmartControl Premium često postavljana pitanja  33 8. 3 Općenita ČPP  34 1. Važno 1. Važno Ovaj korisnički priručnik namijenjen je svim korisnicima Philipsovih monitora. Prije korištenja vašeg monitora pročitajte ovaj korisnički priručnik. U njemu se nalaze važne informacije i napomene za korištenje vašeg monitora. Philipsovo jamstvo primjenjuje se ako se proizvodom rukuje ispravno za njegovo namijenjeno korištenje, u skladu s uputama za rad i po pokazivanju originalnog računa, na kojoj stoji datum kupnje, naziv zastupnika te model i broj proizvodnje proizvoda. lokalnom zastupniku. [. . . ] TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces. For more information, please visit www. tcodevelopment. com Technology for you and the planet (Only for selective models) 6. Informacije o propisima Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). • EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). • EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). • EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). • EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption). • ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). • TCO certified (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. 22 6. Informacije o propisima Energy Star Declaration (www. energystar. gov) As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. [. . . ] 1. Color Temperature (Temperatura boje): Šest postavki su 5000 K, 6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300 K i 11500 K. S postavkama u području od 5000 K ploča će izgledati u „toplom, crveno-bijelom tonu“, dok će u području temperature 11500 K ploča izgledati u „hladnom, plavičasto bijelom“ tonu. 2. sRGB: ovo je standardna postavka koja osigurava ispravni odnos boja među različitim uređajima (npr. digitalni fotoaparata, monitori, pisači, skaneri, itd) 3. User Define (Definira korisnik): korisnik može prema vlastitim željama podesiti odnos boja podešavanjem crvene, zelene i plave boje. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 238C4QHSN

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 238C4QHSN.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag