Upute za upotrebu PHILIPS 231E1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 231E1SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 231E1SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 231E1SB.


PHILIPS 231E1SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (4331 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 231E1SB (2897 ko)
   PHILIPS 231E1SB (2660 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 231E1SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/INDEX. HTM [2009/4/24 08:10:57] Sigurnost & Rjesavanje problema Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Ostale vezane informacije Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Koristenje kontrola, podesavanja ili postupaka razlicitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, elektricnim osteenjima ili mehanickim osteenjima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: q q q q q q q q Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Cancel (Odustani) pita korisnika da li zeli prekinuti instalaciju. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (3 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 2. Program za instalaciju ­ Install Shield Legal q q Odaberite "I accept" (Prihvaam) za postupak instalacije. Cancel (Odustani) pita korisnika da li zeli prekinuti instalaciju. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (4 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 3. Program za instalaciju ­ Install Shield programske datoteke q Oznacite potvrdni okvir ako zelite instalirati uslugu SmartManage Lite Asset Management. Osobni korisnici obicno nee trebati aktivirati ovu funkciju. Procitajte odjeljak SmartManage u ovim uputama prije nego odaberete funkciju SmartManage Lite . file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (5 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 4. Program za instalaciju ­ Postupak instalacije q q q Slijedite upute i dovrsite instalaciju. Ako zelite pokrenuti kasnije, moi ete kliknuti ili precicu na radnoj povrsini ili alatnu traku. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (6 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (7 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (8 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage Pocetak koristenja: 1. Prvo pokretanje ­Carobnjak q q q q Prvi put nakon instalacije programa SmartControl II, automatski e se pokrenuti Carobnjak radi prvog pokretanja. Carobnjak e vas voditi korak po korak kroz postupak podesavanja svojstava vaseg monitora. Wizard Digital Seguence (Slijed carobnjaka za digitalno podesavanje) Razlucivost Kontrast Svjetlina Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka Wizard Analog Seguence (Slijed carobnjaka za analogno podesavanje) Razlucivost Fokus Svjetlina Kontrast Polozaj Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka - file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (9 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 2. Pocnite s oknom Standard: Izbornik podesavanja: q q q Izbornik podesavanja vam omoguava podesavanje svjetline, kontrasta, fokusa, polozaja i razlucivosti. Podizbornik Svjetlina Kontrast Fokus (Takt & Faza takta) Polozaj Razlucivost Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Ne Ne Da Naslov kartice Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podesavanje file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (10 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (11 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (12 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage Izbornik boja: q q q Izbornik boja vam omoguava podesavanje RGB, Razina crnog, Ravnoteza bijelog, Kalibracija boja i SmartImage (Molimo pogledajte u odjeljak SmartImage). Pogledajte donju tablicu za stavku podizbornika na temelju vaseg ulaza. Primjer kalibracije boja Podizbornik RGB Razina crnog Ravnoteza bijelog Kalibracija boja Rezim gledanja Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Da Da Da Naslov kartice Boje Boje Boje Boje Boje file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (13 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (14 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 1. Ako se ne potvrdi, ne dopusta izvrsenje kalibracije boje, deaktivira start i gumbe za brzi pregled. Kalibracijski zaslon prve boje: file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (15 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 1. Naredba Ponisti zatvara UI i vraa se na stranicu za plug-in. SmartImage - Omoguuje korisniku da promijeni podesenje za bolje podesenje prikaza na osnovu sadrzaja. Pri podesenom Okruzenju, omogueni su SmartContrast i SmartResponse. Plug-In-ovi - Okvir Upravljanje alatima aktivan je samo pri odabiru Upravljanje alatima s padajueg izbornika Plug In-ova. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (16 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage Prikazuje informacije o Upravljanju alatima o upravljanju, opisu, serijskom broju, aktualnom vremenu, nazivu domene i statusu Upravljanja alatima. Plug-In-ovi - Okvir Zastita od krae aktivan je samo pri odabiru Kraa s padajueg izbornika Plug-In-ova. Da biste aktivirali Zastitu od krae, klikom na gumb Aktiviraj krau dovodite slijedei zaslon: file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (17 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 1. Nakon unosa PIN-a, gumb Prihvati vodi korisnika na skocni dijaloski okvir na sljedeoj stranici. Ne zahtijeva da prikaz bude pridodan na drugi host za prelazak na nacin krae. Jednom kada je PIN unesen i prihvaen, pojavljuje se sljedei dijaloski okvir: q Klik na gumb Ne vodi korisnika na sljedei zaslon. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (18 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage q Klik na gumb Da vodi korisnika na sigurnu web stranicu pocetne stranice. Nakon kreiranja PIN-a, okvir Zastita od krae oznacava da je Zastita od krae aktivirana te osigurava gumb za PIN opcije: 1. Gumb PIN opcije dostupan je samo nakon sto korisnik kreira PIN, gumb otvara sigurnu web stranicu za PIN. Deaktiviranje gumba Kraa otvara sljedei okvir: file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/PHILIPS-231E1%20%20090423/lcd/manual/CROATIAN/PRODUCT/product/SMART. HTM (19 of 26) [2009/4/24 08:23:07] SmartManage 1. Gumb Ponisti otvara okvir izbornika Zastita od krae prikazujui da je Zastita od krae deaktivirana. [. . . ] Svaki razdjelnik pretvara jednu tocku povezivanja u tocke visestrukog povezivanja. Svaki od ostalih podreenih prikljucaka razdjelnika omoguuje povezivanje na drugi razdjelnik ili funkciju. Razdjelnici se mogu pronai, spojiti i odvojiti pri svakom podreeno m prikljucku i omoguiti distribuciju napajanja na podreene ureaje. Svaki podreeni prikljucak moze se pojedinacno omoguiti i konfigurirati pri punoj ili nizoj brzini. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 231E1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 231E1SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag