Upute za upotrebu PHILIPS 22PDL4916H

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 22PDL4916H. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 22PDL4916H korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 22PDL4916H.


PHILIPS 22PDL4916H : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (12183 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 22PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)
   PHILIPS 22PDL4916H (12353 ko)
   PHILIPS 22PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 22PDL4916H

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] EN Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Poznámka Funkce skrývání a rusení skrývání kanál není u televizor dodaných po únoru 2012 dostupná. Note Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012. Hinweis Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden. [. . . ] Ako kanal emitira teletekst 2. 5, on se ukljucuje prema zadanim postavkama. 1 2 3 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [TVpostavke] > [Zeljenepostavke] > [Teletekst2. 5]. Odaberite [Ukljuceno] ili [Iskljuceno], a zatim za potvrdu pritisnite OK. HR 19 H r va ts k i Koristenjenaprednihfunkcija teleteksta Odabir podstranica teleteksta Stvaranje i koristenje popisa omiljenihkanala Radi jednostavnijeg pronalazenja omiljenih televizijskih kanala mogue je stvoriti njihov popis. Upravljanjepopisomomiljenihkanala 1 2 3 4 5 Dok gledate televiziju, pritisnite FIND. Odaberite [Oznacikaoomilj. ] ili [Ponisti oznakufavorita], a zatim pritisnite OK. » Kanal se dodaje ili uklanja s odabranog popisa. Napomena Prikazpopisaomiljenihkanala 1 2 3 Dok gledate televiziju, pritisnite FIND. » Na resetki kanala prikazuju se samo kanali s popisa omiljenih kanala. Napomena · Svi omiljeni kanali u resetki kanala oznaceni su zvjezdicom. · Resetka omiljenih kanala prazna je dok na popis omiljenih kanala ne dodate kanale. Koristenjeelektronickog vodicakrozprograme Vodic kroz programe je vodic na zaslonu dostupan za digitalne kanale. Pomou njega mozete: · pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju · pregledati emisije koje slijede · grupirati emisije po zanru · postaviti podsjetnike za pocetak emisije · postaviti zeljene kanale s vodicem kroz programe Prikazsvihkanala Mogue je izai iz popisa omiljenih kanala i pregledati sve instalirane kanale. 1 2 3 Dok gledate televiziju, pritisnite FIND. » U resetki kanala prikazuju se svi kanali. Napomena UkljucivanjeEPG-a 1 2 Pritisnite . · Kada se prikazuje resetka kanala, svi su omiljeni kanali oznaceni zvjezdicom. Odaberite [Programskivodic], zatim pritisniteOK. » Na zaslonu vodica kroz programe prikazuju se informacije o emisijama na rasporedu. Napomena · Podaci iz vodica kroz programe dostupni su samo u odabranim drzavama, a njihovo ucitavanje moze potrajati. 20 HR Na izborniku opcija vodica kroz programe mozete postaviti ili ukloniti podsjetnike, promijeniti dan i pristupiti drugim korisnim opcijama. Na zaslonu televizora mogue je prikazati sat. Sat prikazuje trenutno vrijeme pomou podataka o vremenu koji se primaju od operatera za usluge televizije. 1 2 3 4 Pritisnite . Odaberite [Programskivodic], a zatim pritisnite OK. Odaberite neku od sljedeih opcija, a zatim pritisnite OK: · [Post. podsjetnik] / [Ocisti podsjetnike]: Postavljanje ili uklanjanje podsjetnika na emisije. · [DohvatiEPGpodatke]: Azuriranje najnovijih informacija o programu. Rucnopostavljanjesatatelevizora U nekim je drzavama potrebno rucno postaviti sat televizora. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [TVpostavke] > [Zeljenepostavke] > [Sat]. Izaite pritiskom na Napomena . · Ako je u vasoj drzavi podrzano digitalno emitiranje, prioritet za prikaz sata bit e podaci o vremenu koje emitira operater za usluge televizije. Prikaz sata na televizoru 1 2 3 Dok gledate televiziju, pritisnite OPTIONS. Pritisnite OK. Napomena · Da biste onemoguili sat, ponovite postupak. HR 21 H r va ts k i Promjenaopcijavodicakroz programe Prikaz sata na televizoru Promjenanacinaradasata 1 2 Koristenjeprogramatora Da bi se u odreeno vrijeme televizor prebacio u stanje pripravnosti, postavite programator. Savjet · Prije koristenja programatora postavite sat na televizoru. Pritisnite . 3 Odaberite [Postavljanje] > [TVpostavke] > [Zeljenepostavke] > [Sat] > [Automatskisat]. Odaberite [Automatski] ili [Rucno], a zatim pritisnite OK. Promjena vremenske zone Napomena · Ta je mogunost dostupna samo ako odaberete [Automatskisat] > [Automatski] (u drzavama u kojima se emitiraju podaci o tocnom vremenu). Automatski prijelaz televizora u stanjepripravnosti(programatorza iskljucivanje) Programatorom za iskljucivanje televizor se postavlja u stanje pripravnosti nakon unaprijed odreenog vremenskog razdoblja. Savjet · Tijekom odbrojavanja mozete ranije iskljuciti televizor ili ponistiti programator za iskljucivanje. 1 2 3 4 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [TVpostavke] > [Zeljenepostavke] > [Sat] > [Vremenskazona]. Potvrdite pritiskom na OK. Koristenjeljetnogracunanjavremena Napomena · Ta je opcija dostupna samo ako odaberete [Nacinauto. sata] > [Rucno]. 1 2 3 4 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [TVpostavke] > [Zeljenepostavke] > [Mjeracvremena]. » Ako odaberete nulu, programator za iskljucivanje se iskljucuje. » Nakon navedenog vremena televizor e prijei u stanje mirovanja. 1 2 3 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [TVpostavke] > [Zeljenepostavke] > [Sat] > [Ljetno racunanje], a zatim pritisnite OK. Odaberite [Standardnovrijeme] ili [Ljetno racunanjevremena], a zatim pritisnite OK. 22 HR 6 Blokadom kontrola televizora djeci mozete onemoguiti gledanje odreenih programa ili kanala. Kako biste aktivirali blokade, ukljucite i iskljucite televizor. » Kad kanale mijenjate pritiscima na CH- ili CH +, zakljucani e kanali biti preskoceni. » Kada blokiranim kanalima pristupate iz resetke kanala, od vas e se zatraziti unos PIN-a. Postavljanje ili promjena koda 1 2 3 4 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Blokadaureaja]. » Slijedite upute na zaslonu da biste stvorili ili promijenili PIN. Savjet Postavljanjeroditeljskognadzora Neke televizijske kue koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Televizor mozete prilagoditi tako da prikazuje samo programe za djecu mlau od vaseg djeteta. 1 2 3 4 5 Pritisnite . Odaberite [Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Blokadaureaja] > [Rodit. [. . . ] Kadatelevizorukljucujete/iskljucujete/stavljate ustanjepripravnosti, cujeseskripanjekuista: · Nije potrebno nista poduzimati. Skripanje je normalno i nastaje zbog sirenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utjece na rad. Problemi s televizijskim kanalima Prethodnoinstaliranikanalineprikazujusena popisukanala: · Provjerite je li odabran odgovarajui popis kanala. Tijekominstalacijenisupronaenidigitalni kanali: · Provjerite podrzava li TV DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vasoj drzavi. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 22PDL4916H

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 22PDL4916H.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag