Upute za upotrebu PHILIPS 228C3LSB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 228C3LSB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 228C3LSB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 228C3LSB.


PHILIPS 228C3LSB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2711 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 228C3LSB (3089 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 228C3LSB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] [. . . ] Unau thoriz ed duplication e and Mad ble applica is a violation of laws. HDMI cable (optional) VGA signal cable (optional) DVI cable (optional) 1. in Chi na. Vers ion M324 1PQ1Q cs, roni Elect 5B. 1EQ01. 001 © 2011 Koninklijke Philips . . 4. 5. (OSD)? Input VGA DVI (Optional) HDMI 1 (Optional) HDMI 2 (Optional) Picture Format Wide screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off On, Off On, Off 1. 8, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 On, Off On, Off Picture Brightness Contrast SmartKolor SmartTxt SmartResponse SmartContrast Gamma Audio (Optional) Stand Alone Mute Color Color Temp. sRGB User Define 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, , OSD Settings Horizontal Vertical Transparency OSD Time out Auto Power LED 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s 0~4 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Setup H. Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information OK 1. 2. 7 1. [. . . ] [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 228C3LSB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 228C3LSB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag