Upute za upotrebu PHILIPS 221S3UCB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 221S3UCB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 221S3UCB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 221S3UCB.


PHILIPS 221S3UCB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (2587 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 221S3UCB (2699 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 221S3UCB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] 221S3U www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik Podrskakupcimaijamstvo RjesavanjeproblemaiCesto postavljanapitanja 1 22 27 Sadrzaj 1. Vazno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Mjereoprezaiodrzavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Opisiznakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Zbrinjavanjeproizvodaiambalaze . . . . . . . 3 2. Podesavanjemonitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Skinitepostoljezabazuibazu . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. UpotrebaUSBmonitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 2 InstalacijasoftveraDisplayLink Graphics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. 3 Kakoupravljatizaslonom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. [. . . ] Povezujesesposluziteljemzaazuriranjeitrazinoveverzije upravljackihprogramateihzatimpreuzima, akosudostupne. OtvaraprozorMogunostiazuriranjaukojemumozete konfiguriratiautomatskaazuriranja. Prikazujepopisdostupnihrazlucivosti. (1920x1080) Ovamogunostnijedostupnauzrcalnomrezimu, jerje razlucivostzadanakaorazlucivostglavnogmonitora. NazaslonuDisplayLinknevrsiserotacija CheckNow (Potrazisada) Updates(Azuriranja) Configure (Konfiguriraj) ScreenResolution (Razlucivostzaslona) ScreenRotation (Zaokretanje zaslona)(koristite ovufunkcijuako vrsitenadogradnju sergonomskom bazom) Normal (Normalno) RotatedLeft Rotacijaproduzenogilizrcalnogzaslonaza270stupnjeva. (Rotiranulijevo) RotatedRight Rotacijaproduzenogilizrcalnogzaslonaza90stupnjeva. (Rotiranudesno) Upside-Down Rotacijaproduzenogilizrcalnogzaslonaza180stupnjeva. Upotreba USB monitora Mogunostiizbornika ExtendTo (Produzina) Extend(Produzi) SetasMainMonitor (Postavikaoglavni monitor) NotebookMonitor Off(Monitor prijenosnogracunala jeiskljucen) Mirror(Zrcalo) Off(Iskljuceno) OptimizeforVideo (Optimiziranjeza video)(samoVistai Windows7) Mogunosti podizbornika Right(Desno) Left(Lijevo) Above(Iznad) Below(Ispod) Opis Produzujezaslondesnoodglavnogzaslona. Postavljasekundarnizaslonkaoglavnizaslon. Iskljucujezaslonprikljucenogprijenosnogracunalaiodreuje zaslonDisplayLinkkaoprimarni. FittoTV (PrilagodizaTV) Kopiraonostojenaglavnomzaslonuitoreproducirana sekundarnomzaslonu Iskljucujesekundarnizaslon Izaberiteovumogunostradiboljihperformansipri reprodukcijinazaslonimasaktiviranimDisplayLink. Ovu mogunostizaberitesamozavrijemereprodukcijevideo sadrzaja. Napomena:Tekstmozeizgledatimanjejasankadse izabere. AkoseWindowsradnapovrsinaneprikazujeupotpunosti namonitoru, ovumogunostmozeseupotrijebitiza podesavanjevelicineWindowsradnepovrsine. Pogledajte"Fit toTV"(PrilagodizaTV)radipojedinostiokonfiguriranjuove funkcije(razlucivostzaslona). Napomena MolimoposjetiteDisplayLinkwebstranicuhttp://www. displaylink. com/support/downloads. phpitamo potrazitenajnovijepodatkesvisepojedinostioDisplayLinksoftveru. 14 4. Tehnickipodaci Slika/Prikaz Vrstaplocemonitora Pozadinskosvjetlo Velicinaploce Omjerslike Velicinapiksela Svjetlina Omjerkontrasta(tip. ) Vrijemezareakcije(tip. ) Optimalnarazlucivost Vidnikut Bojeprikaza Mogunostipovezivanja Ulazvideosignala Udobnost Ostalepogodnosti Stalak Nagib Zakretanje Podesavanjepovisini: Snaga Ulaznonapajanje Ukljuceno Rezimmirovanja Iskljuceno TFTLCD LED-ovi 21, 5"(54, 6cm) 16:9 0, 2842x0, 2842mm 150cd/m² 1000:1 5ms 1920x1080@60Hz 160°(H)/150°(V)@C/R>10 16, 7M USB2. 0 BravaKensington -5/+20 -65/+65 70mm USB2. 0 9W(tip. )(USB2. 0) 0, 3W(tip. ) 0W Model DSA-20PFE-05FEU050300 DSA-20PFE-05FCH050300 DSA-20PFE-05FUS050300 Tehnickipodaci Ulaz:100-240VAC, 50/60Hz, 0, 7A Izlaz:5VDC, 3A 507x400x220mm 507x323x59mm 4, 55kg 2, 91kg 6, 12kg Izborniadapternapajanja Mjere Proizvodspostoljem(SxVxD) Proizvodbezstalka(SxVxD) Tezina Proizvodspostoljem Proizvodbezpostolja Proizvodspakiranjem 15 4. Tehnicki podaci Radniuvjeti Temperaturniopseg(uradu) Temperaturniopseg (Izvanrada) Relativnavlaznost Nadmorskavisina MTBF Okolina ROHS Ambalaza Sukladnostistandardi Propisiiodobrenja Kuiste Boje Zavrsi Napomena 0°Cdo40°C -20°Cdo60°C 20%do80% Primjena:+12. 000ft(3. 658m) Izvanrada:+40. 000ft(12. 192m) 30. 000sati DA 100%obnovljivo CEMark, FCCClassB, UL/cUL, GOST Crno/crno, srebrno/crno Tekstura 1. Ovipodacipodlijezupromjenamabeznajave. Posjetitewww. philips. com/supportzapreuzimanje najnovijeverzijeletka. 4. 1 RazlucivostiVepripremljenirezimi Preporucenarazlucivost 1920x1080@60Hz Napomena USBmonitorkoristiUSB2. 0480Mb/s. 16 5. Informacijeopropisima Lead-freeProduct Leadfreedisplaypromotes environmentallysoundrecovery anddisposalofwastefromelectrical andelectronicequipment. Toxic substanceslikeLeadhasbeeneliminated andcompliancewithEuropeancommunity's stringentRoHsdirectivemandatingrestrictions onhazardoussubstancesinelectricaland electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakePhilipsmonitorssafetouse throughoutitslifecycle. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). · EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (LimitationofVoltageFluctuationand Flicker)followingprovisionsofdirectives applicable. 1275/2008mplementingDirective forStandbyandOffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationonISO9000 level. FederalCommunicationsCommission(FCC) Notice(U. S. Only) Thisequipmenthasbeentestedandfound tocomplywiththelimitsforaClassBdigital device, pursuanttoPart15oftheFCC Rules. Theselimitsaredesignedtoprovide reasonableprotectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, usesandcan radiateradiofrequencyenergyand, ifnot installedandusedinaccordancewiththe instructions, maycauseharmfulinterference toradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. Changesormodificationsnotexpressly approvedbythepartyresponsiblefor compliancecouldvoidtheuser'sauthority tooperatetheequipment. 17 5. [. . . ] · Kadamonitorostavljatebeznadzora, uvijek pokreniteaktivnicuvarzaslona. · Uvijekaktivirajteperiodickoosvjezivanje prikazanaekranuakoLCDmonitor pokazenepromijenjenistaticnisadrzaj. · Akoseneaktiviracuvarekranailiaplikacija zaperiodicnoosvjezavanjeekrana, tomoze dovestidojakihsimptoma"usnimljene slike", "zaostaleslike"ili"slikeduha"koji neeisceznutiinemogusepopraviti. Rjesavanje problema i Cesto postavljana pitanja Slikaseciniizoblicenom. Tekstjenejasanili zamuen. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 221S3UCB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 221S3UCB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag