Upute za upotrebu PHILIPS 221P3LPEB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 221P3LPEB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 221P3LPEB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 221P3LPEB.


PHILIPS 221P3LPEB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (6141 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 221P3LPEB (6087 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 221P3LPEB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Brilliance 221P3 www. philips. com/welcome HR Korisnickiprirucnik Podrskakupcima&Jamstvo Cestopostavljanapitanja irjesavanjeproblema 40 1 35 Sadrzaj 1. Vazno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Mjereoprezaiodrzavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Opisiznakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Zbrinjavanjeproizvodaiambalaze . . . . . . . 3 2. Podesavanjemonitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Radsmonitorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 3 Skinitepostoljezabazuibazu . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. Optimizacijaslike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . 10 VodickrozSmartDesktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. [. . . ] · Akosenalazitenaudaljenostiveojod100cmili40inca, monitorekoristitimaksimalnusnagu signalazadetekcijuzaudaljenostidomaksimalno120cmili47inca. (postavka4) · Buduidatamanodjeelakseupijainfracrvenozracenjecakikadasenalaziteunutaropsegaod 100cmili40inca, pojacajtesnagusignalazadetekcijukadnositecrnuilidrugutamnuodjeu. · Usvakomtrenutkumozetesevratitiuzadanirezimrada(postavke3) 22 4. Senzor napajanja Brzatipka Udaljenostsenzora NacinradaPortret/Pejzaz NacinradaPejzaz Power Sensor 3 NacinradaPortret ATTENTION Power Sensor off Kakopodesitipostavke AkoPowerSensorneradikakotrebaunutariliizvanzadanogopsega, ovdjejenacinpreciznog podesavanja: · PritisnitetipkuPowerSensor · Natracizapodesavanjemozetenaizadanipolozaj`3'. · PodesitedetekcijuPowerSensoranapostavku4ipritisniteOK(Uredu). · ProvjeriteradnovepostavkekakobistevidjelidalisePowerSensorpropisnodetektirauvasem trenutnompolozaju. · FunkcijaPowerSensorapredvienajesamozaradurezimuPejzaz(vodoravnipolozaj). Kadje PowerSensorukljucen, automatskieseiskljucitiakosemonitorkoristiurezimuradaPortret (90stupnjeva/vertikalnipolozaj);oneseautomatskiukljucitiakosemonitoropetvratiu rezimradaPejzaz. Napomena RucnoizabranirezimradaPowerSensorostateoperativansvedokseponovoneprilagodiilidokse neaktivirazadaninacinrada. AkoutvrditedajePowerSensorzbognekograzlogapreviseosjetljivna obliznjepokrete, podesitegananizusnagusignaladetekcije. 23 5. Tehnickipodaci 221P3 Slika/Prikaz VrstaLCDzaslona Pozadinskosvjetlo Velicinaploce Formatslike Velicinapiksela Svjetlina SmartContrast Omjerkontrasta(uobicajeno) Vrijemereakcije(uobicajeno) Optimalnarazlucivost Kutgledanja Poboljsanjeslike Bojeprikaza Frekvencijavertikalnogosvjezivanja Frekvencijahorizontalnog osvjezivanja sRGB Mogunostipovezivanja Ulazzasignal Ulaznisignal Udobnost Udobnostkorisnika OSDjezici KompatibilnostzaPlug&Play Stalak Nagib Zakretanje Podesavanjevisine TFTLCD WLED 21, 5''S(54, 6cm) 16:9 0, 24825x0, 24825mm 250cd/m² 20. 000. 000:1 1000:1 5ms 1920x1080pri60Hz 170°(H)/160°(V)@C/R>5 SmartImagePremium 16, 7M 56Hz-76Hz 30kHz­83kHz DA DVI(digitalno), VGA(analogno), DipslayPort Odvojenasinkronizacija, Sinkronizacijanazelenojboji Smartimage/ , Glasnoa/ , Ukljucivanje/iskljucivanje, Senzor/ straga, IzbornikOK(Uredu) Engleski, Francuski, Njemacki, Talijanski, Ruski, Spanjolski, PojednostavljeniKineski, Portugalski DDC/CI, sRGB, Windows7/Vista/XP, MacOSX, Linux -5/+20 -65/+65 130mm 221P3LP Snaga Ukljucenirezim Ukljucenostanje(ECOnacinrada) Potrosnjaenergije (EnergyStar5. 0nacinprovjere) Normalanrad(uobicajeno) 20, 1W(tipicno), 36, 9W(maksimalno) 13, 5W(tipicno) ACulazninaponpri ACulazninaponpri 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 17, 8W 17, 8W 24 ACulazninaponpri 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 17, 8W 5. Tehnicki podaci Mirovanje(Pripravnost) Iskljuceno(DCsklopka) Senzornapajanja Disipacijatopline* Normalanrad Mirovanje(Pripravnost) Iskljuceno(DCsklopka) LEDindikatornapajanja Napajanje 0, 1W 0, 1W 0, 1W 0, 1W 0, 1W 0, 1W 4W 4W 4W ACulazninaponpri ACulazninaponpri ACulazninaponpri 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 50Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hr 60, 75BTU/hr 60, 75BTU/hr 0, 34BTU/hr 0, 34BTU/hr 0, 34BTU/hr 0, 34BTU/hr 0, 34BTU/hr 0, 34BTU/hr Ukljucenmonitor:Bijelo, stanjecekanja/mirovanja:Bijelo(trepe) Ugraeno, 100-240VAC, 50/60Hz 221P3LPY Snaga Ukljucenirezim Ukljucenostanje(ECOnacinrada) Potrosnjaenergije (EnergyStar5. 0nacinprovjere) Normalanrad(uobicajeno) Mirovanje(Pripravnost) Iskljuceno(DCsklopka) Senzornapajanja Disipacijatopline* Normalanrad Mirovanje(Pripravnost) Iskljuceno(DCsklopka) LEDindikatornapajanja Napajanje Mjere Proizvodspostoljem(SxVxD) Proizvodbezstalka(SxVxD) Tezina Proizvodspostoljem Proizvodbezpostolja Proizvodspakiranjem Radniuvjeti Temperaturniopseg(uradu) Temperaturniopseg (umirovanju) Relativnavlaznost 20, 1W(tipicno), 36, 9W(maksimalno) 13, 5W(tipicno) ACulazninaponpri ACulazninaponpri ACulazninaponpri 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 50Hz+/-3Hz 17, 8W 17, 8W 17, 8W 0, 5W 0, 5W 0, 5W 0, 3W 0, 3W 0, 3W 4W 4W 4W ACulazninaponpri ACulazninaponpri ACulazninaponpri 100VAC+/-5VAC, 115VAC+/-5VAC, 230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 50Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hr 60, 75BTU/hr 60, 75BTU/hr 1, 71BTU/hr 1, 71BTU/hr 1, 71BTU/hr 1, 02BTU/hr 1, 02BTU/hr 1, 02BTU/hr Ukljucenmonitor:Bijelo, stanjecekanja/mirovanja:Bijelo(trepe) Ugraeno, 100-240VAC, 50/60Hz 507x487x220mm 507x323x59mm 5, 64kg 3, 51kg 7, 43kg 0ºCdo40ºC -20ºCdo60ºC 20%do80% 25 5. Tehnicki podaci Nadmorskavisina MTBF Okolina ROHS EPEAT Ambalaza Sukladnostistandardi Propisiiodobrenja Kuiste Boje Zavrsi Primjena:+12. 000ft(3. 658m) Izvanrada:+40. 000ft(12. 192m) 50000sati DA Zlatno(www. epeat. net) 100%obnovljivo CEoznaka, FCCklasaB, GOAST, SEMKO, TCO5. 1, UL/cUL, TUVErgo, TUV/GS, BSMI Crni/Srebrni Tekstura Napomena 1. Posjetitenasnawww. epeat. netdabistesaznalistatusregistracijeuvasojzemlji. Posjetitewww. philips. com/supportzapreuzimanjenajnovijeverzijeletka. 26 5. Tehnicki podaci 5. 1 RazlucivostiVepripremljeni rezimi Maksimalnarazlucivost 1920x1080pri60Hz(analogniulaz) 1920x1080pri60Hz(digitalniulaz) Preporucenarazlucivost 1920x1080pri60Hz(digitalniulaz) H. frekv(kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 razlucivost 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 V. frekv(Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 Napomena Zapamtitedaezaslonnajboljeraditiprisvojoj prirodnojrazlucivostiod1920x1080pri60 Hz. Zanajboljukvalitetuzaslonaslijediteovu preporucenurazlucivost. 27 6. Upravljanjenapajanjem Akoimategrafickukarticukojajesukladnas VESADPMilisoftverkojijeinstalirannavasem racunalu, monitormozeautomatskismanjitisvoj utrosaksnagedoksenekoristi. Kadseutvrdi prviunosstipkovnice, misailikojegadrugog ulaznogureaja, monitoreseautomatski "probuditi". Ovatablicaprikazujepotrosnju snageisignalizacijuoveznacajkeautomatske ustedeutroskasnage: 221P3LP Odredniceupravljanjanapajanjem VESArezim Aktivno Mirovanje (Pripravnost) Iskljucivanje Video UKLJ Iskljuceno Iskljuceno H-sinkro- V-sinkroninizacija zacija Da Br Da Br Koristena snaga <20, 1W (tip. ) <0, 1W (tip. ) BojaLED Bijela Bijelo (trepe) 0W(tip. Iskljuceno ACsklopka) 221P3LPY Odredniceupravljanjanapajanjem VESArezim Aktivno Mirovanje (Pripravnost) Iskljucivanje Video UKLJ Iskljuceno Iskljuceno H-sinkro- V-sinkroninizacija zacija Da Br Da Br Koristena snaga <20, 1W (tip. ) <0, 5W (tip. ) BojaLED Bijela Bijelo (trepe) 0W(tip. Iskljuceno ACsklopka) Sljedeapostavakoristisezamjerenjepotrosnje snageovogmonitora. · · · · Prirodnarazlucivost:1920x1080 Kontrast:50% Svjetlina:250nita Temperaturaboje:6500Kpripunojbijeloj boji. Napomena Ovipodacipodlijezupromjenamabeznajave. 28 7. Informacijeopropisima Lead-freeProduct Leadfreedisplaypromotes environmentallysoundrecovery anddisposalofwastefromelectrical andelectronicequipment. Toxic substanceslikeLeadhasbeeneliminated andcompliancewithEuropeancommunity's stringentRoHsdirectivemandatingrestrictions onhazardoussubstancesinelectricaland electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakePhilipsmonitorssafetouse throughoutitslifecycle. Thisensuresthatyourdisplayis designed, manufacturedandtested accordingtosomeofthestrictestqualityand environmentalrequirementsintheworld. This makesforahighperformanceproduct, designed withtheuserinfocusthatalsominimizes theimpactontheclimateandournatural environment. TCOCertifiedisathirdpartyverifiedprogram, whereeveryproductmodelistestedbyan accreditedimpartialtestlaboratory. TCO Certifiedrepresentsoneofthetoughest certificationsfordisplaysworldwide. SomeoftheUsabilityfeaturesoftheTCO Certifiedfordisplays: · Visualergonomicsforgoodimagequality istestedtoensuretopperformanceand reducesightandstrainproblems. Important parametersareluminance, contrast, resolution, blacklevel, gammacurve, colour andluminanceuniformityandcolour rendering · Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories · Electricandmagneticfieldsemissionsas lowasnormalhouseholdbackgroundlevels · Lowacousticnoiseemissions(when applicable) SomeoftheEnvironmentalfeaturesofthe TCOCertifiedfordisplays: · Thebrandownerdemonstratescorporate socialresponsibilityandhasacertified environmentalmanagementsystem(EMAS orISO14001) · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact · Restrictionsonchlorinatedandbrominated flameretardants, plasticizers, plasticsand heavymetalssuchascadmium, mercury andlead(RoHScompliance) · Bothproductandproductpackagingis preparedforrecycling · Thebrandownerofferstake-backoptions Therequirementscanbedownloadedfromour website. Therequirementsincludedinthislabel havebeendevelopedbyTCODevelopmentin co-operationwithscientists, experts, usersas wellasmanufacturersallovertheworld. Since theendofthe1980sTCOhasbeeninvolved ininfluencingthedevelopmentofITequipment inamoreuser-friendlydirection. Ourlabeling systemstartedwithdisplaysin1992andis nowrequestedbyusersandIT-manufacturers allovertheworld. About50%ofalldisplays worldwideareTCOcertified. Formoreinformation, pleasevisit www. tcodevelopment. com TCOF1058TCODocument, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet 29 7. [. . . ] · Otvorite'AdvancedProperties'(Napredna svojstva)ipostavitefrekvencijuosvjezivanja na60Hz, zatimklikniteOK(Uredu). · Ponovnopokreniteracunaloiponovite korake2i3kakobisteseuvjerilidaje podesenona1920x1080pri60Hz. · Iskljuciteracunalo, odvojitestarimonitori prikljucitePhilipsovmonitor. P4: sljedeimuputama. Vaseracunalovas mozezatrazitiupravljackeprograme monitora(. infi. icmdatoteke)ilidisk supravljackimprogramimapriprvoj instalacijivasegmonitora. Slijediteupute oumetanju(prateiCD-ROM)koji dolazisovimpaketom. Upravljacki programimonitora(. infi. icmdatoteke) automatskieseinstalirati. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 221P3LPEB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 221P3LPEB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag