Upute za upotrebu PHILIPS 220X1SW

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 220X1SW. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 220X1SW korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 220X1SW.


PHILIPS 220X1SW : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1961 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 220X1SW (2118 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 220X1SW

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Philips LCD Monitor Electronic User's Manual Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Ostale vezane informacije Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Koristenje kontrola, podesavanja ili postupaka razlicitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, elektricnim osteenjima ili mehanickim osteenjima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Naslov kartice Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podesavanje Podizbornik Svjetlina Kontrast Fokus (Takt & Faza takta) Polozaj Razlucivost Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Ne Ne Da Izbornik boja: Izbornik boja vam omoguava podesavanje RGB, Razina crnog, Ravnoteza bijelog, Kalibracija boja i SmartImage (Molimo pogledajte u odjeljak SmartImage). Pogledajte donju tablicu za stavku podizbornika na temelju vaseg ulaza. Primjer kalibracije boja Naslov kartice Boje Boje Boje Boje Boje Podizbornik RGB Razina crnog Ravnoteza bijelog Kalibracija boja Rezim gledanja Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Da Da Da "Show me" pokree vodic za kalibraciju boje. Brzi pregled preuzimanja prije/poslije slika. Za povratak na pocetni prikaz Boje, kliknite na gumb Ponisti. Ako se ne potvrdi, ne dopusta izvrsenje kalibracije boje, deaktivira start i gumbe za brzi pregled. Kalibracijski zaslon prve boje: Prethodni gumb je deaktiviran sve do zaslona druge boje. SmartImage - Omoguuje korisniku da promijeni podesenje za bolje podesenje prikaza na osnovu sadrzaja. Pri podesenom Okruzenju, omogueni su SmartContrast i SmartResponse. Plug-In-ovi - Okvir Upravljanje alatima aktivan je samo pri odabiru Upravljanje alatima s padajueg izbornika Plug In-ova. Prikazuje informacije o Upravljanju alatima o upravljanju, opisu, serijskom broju, aktualnom vremenu, nazivu domene i statusu Upravljanja alatima. Plug-In-ovi - Okvir Zastita od krae aktivan je samo pri odabiru Kraa s padajueg izbornika Plug-In-ova. Da biste aktivirali Zastitu od krae, klikom na gumb Aktiviraj krau dovodite slijedei zaslon: Korisnik moze unijeti PIN samo izmeu 4 i 9 znamenaka. Nakon unosa PIN-a, gumb Prihvati vodi korisnika na skocni dijaloski okvir na sljedeoj stranici. Ne zahtijeva da prikaz bude pridodan na drugi host za prelazak na nacin krae. Jednom kada je PIN unesen i prihvaen, pojavljuje se sljedei dijaloski okvir: Klik na gumb Ne vodi korisnika na sljedei zaslon. Klik na gumb Da vodi korisnika na sigurnu web stranicu pocetne stranice. Nakon kreiranja PIN-a, okvir Zastita od krae oznacava da je Zastita od krae aktivirana te osigurava gumb za PIN opcije: Prikazana je aktivacija Zastite od krae. Gumb PIN opcije dostupan je samo nakon sto korisnik kreira PIN, gumb otvara sigurnu web stranicu za PIN. Deaktiviranje gumba Kraa otvara sljedei okvir: Nakon unosa PIN-a, gumb Prihvati deaktivira PIN. Gumb Ponisti otvara okvir izbornika Zastita od krae prikazujui da je Zastita od krae deaktivirana. Unosenjem netocnog PIN-a rezultira sljedeim dijaloskim okvirom: Opcije>Podesenja - Biti e aktivne samo prilikom odabira Podesenja s padajueg izbornika Opcije. Na nepodrzanom prikazu koji omoguuje DDC/CI, dostupne su samo kartice za Pomo i Opcije. Prikazuje trenutne postavke podesenja. Aktiviranje kontekstnog izbornika na radnoj povrsini tvornicki je potvreno (ukljuceno). Aktiviranje kontekstnog izbornika prikazuje SmartControl II odabire za Odabir unaprijed podesenog i Podesenja prikaza desnim klikom na kontekstni izbornik na radnoj povrsini. Aktiviranje ikone trake sa zadacima tvornicki je potvreno (ukljuceno). Aktiviranje kontekstnog izbornika pokazuje izbornik trake sa zadacima za SmartControl II. [. . . ] Svaki razdjelnik pretvara jednu tocku povezivanja u tocke visestrukog povezivanja. Svaki od ostalih podreenih prikljucaka razdjelnika omoguuje povezivanje na drugi razdjelnik ili funkciju. Razdjelnici se mogu pronai, spojiti i odvojiti pri svakom podreeno m prikljucku i omoguiti distribuciju napajanja na podreene ureaje. Svaki podreeni prikljucak moze se pojedinacno omoguiti i konfigurirati pri punoj ili nizoj brzini. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 220X1SW

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 220X1SW.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag