Upute za upotrebu PHILIPS 201B2CS

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 201B2CS. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 201B2CS korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 201B2CS.


PHILIPS 201B2CS : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (3259 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 201B2CS (2998 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 201B2CS

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ma d pri an Stalak baze EDFU CD Kabel za napajanje VGA signalni kabel (opcija) DVI kabel (opcija) Audio kabel nte d in Ch i na . Ver si on nics M2 201B1T ninkli jke © 2010 Ko Phi lips Elec tro . All , N. V . 1. DON'T 201B 6 25 AC-IN AUDIO IN 634 DVI D-SUB 1 6 5 7 4 3 2 5 7 6 4 3 2 1 : : :J 1. ( : : : : 7. 5 Main menu Auto Sub menu Input VGA DVI (available for selective models) Picture Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Gamma Wide screen, 4:3, 16:9, 1:1 0~100 0~100 On, Off 1. 8, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 Audio Volume Stand Alone Mute 0~100 On, Off On, Off Color Temp. Color sRGB 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Red: 0~100 User Define Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Türkçe OSD Setting Horizontal Vertical 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5, 10, 20, 30, 60 OK Setup Transparency OSD Time out Phase Clock H. [. . . ] Philips i Philips Shield Emblem registrirani su trgovacki znaci tvrtke Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 201B2CS

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 201B2CS.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag