Upute za upotrebu PHILIPS 190EL1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 190EL1SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 190EL1SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 190EL1SB.


PHILIPS 190EL1SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1796 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 190EL1SB (3529 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 190EL1SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] e-Manual Elektronicki korisnicki prirucnik za Philips LCD monitor file:///D|/shirley. lin/100129_Philips 190EL1 trans pdf/Q70G19C1813 2A 190EL1/lcd/manual/CROATIAN/190EL1/INDEX. HTM [2010/2/1 09:33:32] Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Koristenje kontrola, podesavanja ili postupaka razlicitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, elektricnim osteenjima ili mehanickim osteenjima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Nije potrebno prikljucivati zaslon na drugi host kako bi mogao ui u rezim zastite od krae. Kad je PIN upisan i prihvaen, pojavit e se sljedei dijaloski okvir: Klikom na gumb No (Ne) odvest e korisnika na sljedei ekran. Klikom na gumb Yes (Da) odvest e korisnika na stranicu prizemljenja sigurnog web mjesta. Nakon stvaranja PIN-a, okno Theft Deterrence e prikazivati da je Theft Deterrence Enabled (omogueno) i osigurat e gumb PIN Options (mogunosti za PIN): Prikazuje se Theft Deterrence Enabled. Gumb PIN Options dostupan je samo nakon kreiranja PIN-a, gumb otvara web mjesto za siguran PIN. Disable Theft e otvoriti sljedee okno: Nakon upisivanja PIN-a, gumb Accept e onemoguiti PIN. Gumb Cancel (Odustani) otvorit e glavno okno Theft Deterrence, i prikazivat e se Theft Deterrence Disabled. Gumbi Enable Theft (Omogui zastitu od krae) i PIN Options (Mogunosti PIN-a). Nakon upisa tocnog PIN-a, pojavit e se sljedei okvir: Options>Preferences (Opcije > Postavke) - Bit e aktivno samo pri izboru Preferences (Postavke) s padajueg izbornika Options (Mogunosti). Na nepodrzanom zaslonu koji omoguava DDC/CI, bit e dostupna samo kartica Help and Options (Pomo i mogunosti). Prikazuje postavke trenutnih preferenci. Izbornik Enable Context (Omogui kontekst) na radnoj povrsini je odabran (On). Izbornik Enable Context (Omogui kontekst) prikazuje izbor za SmartControl II za Select Preset i Tune Display u kontekstnom izborniku desnog klika na radnoj povrsini. Disabled (Onemogueno) e ukloniti SmartControl II iz kontekstnog izbornika desnog klika. Ikona Enable Task Tray (Omogui zadatak u paleti) je po zadanom podesenju odabrana (On). Kontekstni izbornik Enable (Omogui) prikazuje izbornik palete programa za SmartControl II. Desnim klikom na ikonu palete sa zadacima prikazat e se izbornik s opcijama za Pomo, Tenhnicka podrska. Kad je onemoguen izbornik palete sa zadacima Enable (Omogui), ikona palete sa zadacima e prikazivati samo EXIT (IZLAZ). Run at Startup (Pokreni pri pokretanju) je po zadanom podesenju izabrano (On). Kad je onemogueno, SmartControl II se nee pokrenuti pri pokretanju sustava niti e biti u paleti sa zadacima. Jedini nacin pokretanja SmartControll II e biti pomou precice na radnoj povrsini ili iz programske datoteke. Jedini pripremljeni skup za pokretanje pri pokretanju sustava nee se ucitati kad je ovaj potvrdni okvir prazan (Onemoguen). Options>Input (Opcije > Ulaz) - Bit e aktivno samo pri izboru Input (Ulaz) s padajueg izbornika Options (Mogunosti). Na nepodrzanom zaslonu koji omoguava DDC/CI, bit e dostupna samo kartica Help and Options (Pomo i mogunosti). [. . . ] (Neke savezne drzave ne dopustaju iskljucivanje slucajnih ili posljedicnih osteenja, tako da postoji mogunost da se gore navedeno iskljucenje ne odnosi na vas. Ovo ukljucuje, ali nije ograniceno na ve snimljeni materijal, s autorskim pravima ili bez njih. ) je model ili broj proizvodnje proizvoda na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili necitljiv; Gdje JE SERVIS DOSTUPAN?Jamstveni servis je dostupan u svim drzavama gdje proizvod sluzbeno distribuira Philips Consumer Electronics. U drzavama u kojima Philips Consumer Electronics ne distribuira proizvod, lokalna organizacija servisa za Philips pokusat e omoguiti servis (iako moze doi do kasnjenja, ako odgovarajui rezervni dijelovi i tehnicki prirucnici nisu na raspolaganju). Gdje MOGU DOBITI VISE INFORMACIJA? [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 190EL1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 190EL1SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag