Upute za upotrebu PHILIPS 17S1AB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 17S1AB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 17S1AB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 17S1AB.


PHILIPS 17S1AB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1884 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 17S1AB (1773 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 17S1AB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] e-Manual Elektronički korisnički priručnik za Philips LCD monitor file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/INDEX. HTM [2012/1/6 上午 08:59:18] Sigurnost & Rješavanje problema Mjere predostrožnosti i održavanje ČPP Rješavanje problema Informacije o propisima Informacije o sigurnosti i rješavanju problema Mjere predostrožnosti i održavanje UPOZORENJE: Korištenje kontrola, podešavanja ili postupaka različitih od onih navedenih u ovom dokumentu mogu rezultirati s izlaganjem udaru, električnim oštećenjima ili mehaničkim oštećenjima. Pročitajte i slijedite ove upute pri priključivanju i korištenju monitora: Primjena: ● ● ● ● ● ● ● ● Monitor udaljite od izravne sunčeve svjetlosti, pećnica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili spriječiti pravilno ventiliranje elektroničkih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikaču i mrežnoj utičnici. Kada monitor isključujete izvlačenjem naponskog ili DC kabela, pričekajte oko 6 sekundi prije ponovnog priključivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Podržani jezici: Engleski, pojednostavljeni Kineski, Njemački, Španjolski, Francuski, Talijanski, Ruski, Portugalski. Philipsov monitor podržava sučelje DDC/CI. Instalacija: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 1 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl ● ● ● Slijedite upute i dovršite instalaciju. Ako želite pokrenuti kasnije, moći ćete kliknuti ili prečicu na radnoj površini ili alatnu traku. Početak korištenja: 1. Prvo pokretanje –Čarobnjak ● ● ● ● Prvi put nakon instalacije programa SmartControl II, automatski će se pokrenuti Čarobnjak radi prvog pokretanja. Čarobnjak će vas voditi korak po korak kroz postupak podešavanja svojstava vašeg monitora. Više mogućnosti ćete moći podesiti u oknu Standard bez čarobnjaka. Redoslijed pokretanja digitalnog čarobnjaka razlučivost Kontrast Svjetlina Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka Redoslijed pokretanja analognog čarobnjaka razlučivost Fokus Svjetlina Kontrast Položaj Bijela boja (Temperatura boje) Datoteka - 2. Počnite s oknom Standard: Izbornik podešavanja: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 2 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl ● ● ● Izbornik podešavanja vam omogućava podešavanje svjetline, kontrasta, fokusa, položaja i razlučivosti. Podizbornik Svjetlina Kontrast Fokus (Takt & Faza takta) Položaj razlučivost Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Br Br Da Naslov kartice Podešavanje Podešavanje Podešavanje Podešavanje Podešavanje file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 3 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl Izbornik boja: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 4 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl ● ● ● ● Izbornik boja vam omogućava podešavanje RGB, Razina crnog, Ravnoteža bijelog, Kalibracija boja i SmartImage (Molimo pogledajte u odjeljak SmartImage). Pogledajte donju tablicu za stavku podizbornika na temelju vašeg ulaza. Primjer kalibracije boja Podizbornik RGB Razina crnog Ravnoteža bijelog Kalibracija boja Režim gledanja Analogni zaslon Da Da Da Da Da Digitalni zaslon Da Da Da Da Da Naslov kartice Boje Boje Boje Boje Boje file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 5 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl 1. Za povratak na polazno okno Color (Boje), kliknite gumb Cancel (Odustani). Ako se isključi, neće dozvoliti da se obavi kalibracija boje, izblijedit će gumbi za pokretanje i brzi pregled. Morate imati obavijest o patentu na ekranu za kalibraciju. Ekran za kalibraciju prve boje: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 6 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl 1. 4. Gumb Previous (Prethodno) će biti onemogućen sve do ekrana s drugom bojom. Cancel (Odustani) zatvara sučelje i vraća na stranicu s dodatkom. SmartImage - Omogućava korisniku promjenu postavki za bolji prikaz na temelju sadržaja. Kad je postavljeno Entertainment (Zabava), SmartContrast i SmartResponse će biti omogućeni. Plug-Ins - Okno za upravljanje imovinom će biti aktivno samo pri izboru Asset Management (Upravljanje imovinom) na padajućem izborniku Plug Ins (Dodaci). file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 7 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl Prikazuje u Assent Management (Upravljanje imovinom) podatke o Managment (Upravljanje), Description (Opis), Serial Number (Serijski broj), Current Timing (Trenutno vrijeme), Domain Name (Naziv domene) i Asset Management Status (Stanje upravljanja imovinom). Plug-Ins - Okno Theft Deterence (Odvraćanje od krađe) će biti aktivno samo pri izboru Theft (Krađa) na padajućem izborniku Plug Ins (Dodaci). Kako biste omogućili Theft Deterrence, klikom na gumb Enable Theft (Omogući zaštitu od krađe) će se otvoriti sljedeći ekran: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 8 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl 1. 4. Korisnik može upisati PIN između 4 i 9 samo brojčanih znamenki. Nakon upisivanja PIN-a, gumb Accept (Prihvati) će odvesti korisnika na skočni dijaloški okvir na sljedećoj stranici. Nije potrebno priključivati zaslon na drugi host kako bi mogao ući u režim zaštite od krađe. Kad je PIN upisan i prihvaćen, pojavit će se sljedeći dijaloški okvir: ● Klikom na gumb No (Ne) odvest će korisnika na sljedeći ekran. file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. . . . 02. 001/CD-Contents/lcd/manual/CROATIAN/17S1A/product/SMART. HTM 第 9 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:00:42] SmartControl ● Klikom na gumb Yes (Da) odvest će korisnika na stranicu prizemljenja sigurnog web mjesta. Nakon stvaranja PIN-a, okno Theft Deterrence će prikazivati da je Theft Deterrence Enabled (omogućeno) i osigurat će gumb PIN Options (mogućnosti za PIN): 1. Ako onemogućite Theft, otvorit će se ekran okna na sljedećoj stranici. [. . . ] probleme s prijemom uzrokovane stanjem signala ili kabelskih ili antenskih sustava izvan jedinice. proizvod koji zahtjeva modifikaciju ili adaptaciju kako bi mogao funkcionirati u bilo kojoj državi različitoj od države za koju je bio dizajniran, proizveden, odobren i/ili ovlašten i/ili popravak proizvoda oštećenih ovim modifikacijama. (Neke savezne države ne dopuštaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih oštećenja, tako da postoji mogućnost da se gore navedeno isključenje ne odnosi na vas. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na već snimljeni materijal, s autorskim pravima ili bez njih. ) je model ili broj proizvodnje proizvoda na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitljiv; Gdje JE SERVIS DOSTUPAN? [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 17S1AB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 17S1AB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag