Upute za upotrebu PHILIPS 160E1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PHILIPS 160E1SB. Nadamo se da vam je ovaj PHILIPS 160E1SB korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PHILIPS 160E1SB.


PHILIPS 160E1SB : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1028 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PHILIPS 160E1SB (849 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PHILIPS 160E1SB

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///E|/PHILIPS/160E1 CD MANUAL-20081225/lcd/manual/CROATIAN/160E1/INDEX. HTM [2008/12/26 10:56:16] s Mjere predostroznosti i odrzavanje CPP Rjesavanje problema Informacije o propisima Ostale vezane informacije Informacije o sigurnosti i rjesavanju problema Mjere predostroznosti i odrzavanje UPOZORENJE: Upotreba kontrola, prilagodbi i postupaka koji nisu navedeni u ovom prirucniku mogu dovesti do izlozenosti strujnom udaru, elektricnim i/ili mehanickim opasnostima. Procitajte i slijedite ove upute pri prikljucivanju i koristenju monitora: Primjena: Monitor udaljite od izravne sunceve svjetlosti, penica i drugih izvora topline. Uklonite sve predmete koji bi mogli upasti u otvore za ventilaciju ili sprijeciti pravilno ventiliranje elektronickih sklopova monitora. Monitor postavite tako da je lako pristupiti naponskom utikacu i mreznoj uticnici. Kada monitor iskljucujete izvlacenjem naponskog ili DC kabela, pricekajte oko 6 sekundi prije ponovnog prikljucivanja kabela za normalan rad monitora. [. . . ] Prikljucite signalni kabel monitora na video konektor na straznjoj strani racunala. Ako se na monitoru pojavljuje slika, instalacija je gotova. POVRATAK NA VRH STRANICE Postolje Pogled sprijeda - opis proizvoda Paket s priborom Spajanje na racunalo Pocetak rada Optimiziranje rada Uklanjanje postolja Uklanjanje postolja Uvjet: za aplikacije sa standardnom VESA montazom Uklonite 3 vijka, a zatim uklonite postolje s LCD monitora. Napomena: Ovaj monitor prihvaa sucelje za montazu sukladno VESA standardima velicine 75 mm x 75 mm. POVRATAK NA VRH STRANICE c Vas LCD monitor: Pogled sprijeda - opis proizvoda Podesavanje i spajanje monitora Pocetak rada Optimiziranje izvedbe Pocetak rada Pocetak rada Koristite datoteku s informacijama ( . inf. ) za Windows 95/98/2000/Me/XP/ Vista ili novije verzije Ugraena karakteristika VESA DDC2B u Philips monitorima podrzava zahtjeve Prikljuci & Koristi za Windows 95/98/2000/ Me/XP/Vista. Ovu datoteku s informacijama ( . inf. ) treba instalirati radi omoguavanja aktiviranja monitora Philips iz dijaloskog okvira 'Monitor' u Windows 95/98/2000/Me/XP/Vista i radi aktiviranja aplikacije Prikljuci & Koristi. Nize je navedena procedura instalacije temeljena na Windows 95 OEM Release 2 , 98 , 2000, Me, XP i Vista . Za Windows 95 Pokrenite Windows 95 Pritisnite gumb 'Start', oznacite 'Settings' (Postavke) i zatim pritisnite 'Control Panel' (Upravljacka ploca). Odaberite karticu 'Settings' (Postavke), zatim pritisnite 'Advanced. . . ' (Napredno. . . ). Odaberite gumb 'Monitor', oznacite 'Change. . . ' (Promjena), zatim pritisnite 'Have Disk. . . ' (Dohvat s diska. . . ). Pritisnite gumb 'Browse. . . ' (Pretrazivanje), odaberite odgovarajui pogon F: ( CD-ROM pogon), zatim pritisnite gumb 'OK' (U redu). Pritisnite gumb 'OK' (U redu), zatim odaberite model monitora i pritisnite 'OK' (U redu). Za Windows 98 Pokrenite Windows 98 Pritisnite gumb 'Start', oznacite 'Settings' (Postavke) i zatim pritisnite 'Control Panel' (Upravljacka ploca). Odaberite karticu 'Settings' (Postavke), zatim pritisnite 'Advanced. . . ' (Napredno. . . ). Odaberite gumb 'Monitor' (Monitor), oznacite 'Change. . . ' (Promjena), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee). Odaberite 'Display a list of all the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want. ' (Prikazi sve pogone na odreenoj lokaciji, tako da mozete odabrati koji pogon zelite), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee) te pritisnite 'Have Disk. . . ' (Dohvat s diska. . . . ). Pritisnite gumb 'Browse. . . ' (Pretrazivanje. . . ), odaberite odgovarajui pogon F: ( CD-ROM pogon), zatim pritisnite gumb 'OK' (U redu). Pritisnite gumb 'OK' (U redu), zatim odaberite model monitora i pritisnite gumb 'Next' (Sljedee). Pritisnite gumb 'Finish' (Zavrsi), zatim pritisnite gumb 'Close' (Zatvori). Za Windows 2000 Pokrenite Windows 2000 c Pritisnite gumb 'Start', oznacite 'Settings' (Postavke) i zatim pritisnite 'Control Panel' (Upravljacka ploca). Odaberite karticu 'Settings' (Postavke), zatim pritisnite 'Advanced. . . ' (Napredno. . . ). Odaberite 'Monitor' (Monitor) - Ako gumb 'Properties' (Svojstva) nije aktivan, to znaci da je vas monitor ispravno konfiguriran. Pritisnite 'Driver' (Pogonski program), zatim pritisnite 'Update Driver. . . ' (Azuriranje pogonskog programa) te pritisnite gumb 'Next' (Sljedee). Odaberite 'Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver' (Prikazi popis poznatih pogonskih programa za ovaj ureaj tako da mogu odabrati odreeni pogonski ureaj), zatim pritisnite 'Next' (Sljedee) te 'Have disk. . . ' (Dohvat s diska. . . ). Pritisnite gumb 'Browse. . . ' (Pretrazivanje), odaberite odgovarajui pogon F: ( CD-ROM pogon). [. . . ] Razdjelnici su koncentratori ozicenja te omogucuju karakteristiku visestrukog povezivanja USB-a. Svaki razdjelnik pretvara jednu tocku povezivanja u tocke visestrukog povezivanja. Svaki od ostalih podredenih prikljucaka razdjelnika omogucuje povezivanje na drugi razdjelnik ili funkciju. Razdjelnici se mogu pronaci, spojiti i odvojiti pri svakom podredeno m prikljucku i omoguciti distribuciju napajanja na podredene uredaje. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PHILIPS 160E1SB

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PHILIPS 160E1SB.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag