Upute za upotrebu PANASONIC WH-SDC14C6E51

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste... NE ZABORAVITE: UVIJEK PROČITAJTE KORISNIČKI VODIČ PRIJE KUPNJE!!!

Sponzorirani linkovi

Ako ovaj dokument odgovara korisničkom vodiču, priručniku s uputama ili korisničkom priručniku, funkcionalnostima, shemama koje ste tražili, preuzmite ga sada. Lastmanuals vam omogućava brzo i lagano raspolaganje s korisničkim priručnikom PANASONIC WH-SDC14C6E51. Nadamo se da vam je ovaj PANASONIC WH-SDC14C6E51 korisnički vodič bio koristan.

Lastmanuals pomoć za preuzimanje korisničkog vodiča PANASONIC WH-SDC14C6E51.


PANASONIC WH-SDC14C6E51 : Preuzimanje potpunog korisničkog vodiča (1390 Ko)

Također možete preuzeti sljedeće priručnike koji se odnose na ovaj proizvod:

   PANASONIC WH-SDC14C6E51 (2357 ko)

Priručnik sažetak: korisnicki prirucnik PANASONIC WH-SDC14C6E51

Detaljne upute za upotrebu su u Korisničkom Vodiču.

[. . . ] Upute za uporabu toplinske crpke zrak-voda Model Unutarnja jedinica WH-SDC07C3E5 WH-UD07CE5-A WH-SDC09C3E5 WH-UD09CE5-A WH-SDC12C6E5 WH-UD12CE5-A WH-SDC14C6E5 WH-UD14CE5-A WH-SDC16C6E5 WH-UD16CE5-A (WH-SDC07C3E5-1) (WH-UD07CE5-A-1) (WH-SDC09C3E5-1) (WH-UD09CE5-A-1) (WH-SDC12C6E5-1) (WH-UD12CE5-A-1) (WH-SDC14C6E5-1) (WH-UD14CE5-A-1) (WH-SDC16C6E5-1) (WH-UD16CE5-A-1) HRVATSKI Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu. Prije korištenja uređaja provjerite je li ovlašteni dobavljač ispravno proveo instalaciju, precizno prateći sljedeće upute za instalaciju. Vanjska jedinica © Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Neovlaštenim kopiranjem i distribucijom kršite zakon. MJERE OPREZA Zahvaljujemo vam na kupnji Panasonicova proizvoda. SADRŽAJ MJERE OPREZA UPRAVLJAČKA PLOČA UNUTARNJA JEDINICA U SLUČAJU PROBLEMA INFORMACIJE NAPOMENA Ilustracije navedene u ovim uputama služe samo za objašnjenje i mogu se razlikovati od stvarnog uređaja. [. . . ] da biste unijeli funkciju. ili da biste omogućili funkciju YES (Da) ili onemogućili funkciju NO 4. Pritisnite (Ne) ili postavili druge mogućnosti. 5. Pritisnite Postavite Zaslon upravljačke ploče Opis Vanjski termostat (YES/NO) Postavljanje vanjske veze s termostatom. Odabir kapaciteta unutarnjega dodatnoga grijača (3 kW/6 kW/9 kW) Za smanjivanje snage grijača kad god on nije potreban. Funkcija sprečavanja zaleđivanja vode u sustavu (YES/NO) Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije sprečavanja zaleđivanja vode u sustavu kad je uređaj isključen. Napomena: Ako je u "Veza sa spremnikom" odabrano "NO" (Ne), preskaču se postavke 5 ~ 14 Solarni prioritet (YES/NO) Odabir solarnog načina zagrijavanja vode iz spremnika s vodom. Solarni prioritet (YES/NO) Za odabir grijanja sobe kao prioriteta u načinu GRIJANJE + SPREMNIK. Ako ste odabrali "YES" (Da) za"Cooling priority" (Prioritet hlađenja), postavke 8 ~ 9 nisu važne za način rada GRIJANJE + SPREMNIK. Prioritet grijanja (YES/NO) Za odabir grijanja sobe kao prioriteta u načinu GRIJANJE + SPREMNIK Napomena: Ako ste odabrali "YES" (Da) za "Heating priority" (Prioritet grijanja), postavke 8 ~ 9 nisu važne za način rada GRIJANJE + SPREMNIK. Postavljanje intervala hlađenja/zagrijavanja Postavljanje brojača za način hlađenja ili način grijanja tijekom načina HLAĐENJE + SPREMNIK ili GRIJANJE + SPREMNIK (0, 5 sati ~ 10 sati). Ako je u "Prioritetu grijanja" i "Prioritetu hlađenja" odabrano "YES" (Da), preskaču se postavke 8 ~ 9. Postavljanja intervala zagrijavanja za spremnik Postavljanje brojača za spremnik u načinu HLAĐENJE + SPREMNIK ili GRIJANJE + SPREMNIK (5 minuta ~ 1 sat i 35 min). Funkcija dodatnoga grijača (YES/NO) Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije spremnika dodatnoga grijača. Ako je u "Funkcija dodatnoga grijača" odabrano "NO" (Ne), preskače se postavka 11. Postavljanje brojača s odgodom za dodatni grijač Za postavljanje brojača s odgodom za uključivanje dodatnog grijača (ON) ako se ne postigne temperatura spremnika za vodu (20 min ~ 1 sat i 35 min) da biste potvrdili. HEATER (Grijač) TANK (Spremnik) SOLAR (Solarno) COOL (Hlađenje) HEAT (Grijanje) COOL/HEAT (Grijanje/hlađenje) TANK (Spremnik) BOOSTER (Dodatni grijač) BOOSTER (Dodatni grijač) • Nemojte koristiti sustav tijekom sterilizacije. Tako ćete spriječiti isparavanje ili pregrijavanje tijekom tuširanja. • Postavke polja sterilizacijske funkcije mora konfigurirati ovlašteni dobavljač u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Sterilizacija (YES/NO) Postavljanje sterilizacije, ako je potrebna. • Dodatni se grijač uključuje automatski kada se zadovolje uvjeti okoline. • Da biste ručno isključili taj grijač, ponovno pritisnite određni gumb. PROVJERA STATUSA SUSTAVA 1. Pritisnite gumb i držite ga 5 sekundi da biste unijeli način STATUS. ili da biste provjerili temperaturu ulaska vode, temperaturu spremnika, frekvenciju pogona 2. Pritisnite kompresora ili povijest pogrešaka u radu. • Kada uključite način STATUS, pali se pokazatelj uključenosti za "STATUS". • Način STATUS nije moguće aktivirati kada je uključen pokazatelj "SETTING". 6 NAPREDNI RAD HRVATSKI 7 • Svakako se preporučuje kontaktirati s ovlaštenim dobavljačem da bi se promijenio raspon temperature vode. • Korištenjem upravljačke ploče moguće je postaviti raspon temperature za izlaz za vodu i vanjsku okolinu. NAČIN POSTAVLJANJA SUSTAVA Način rada Prikaz temperature Parametar * Pokazatelj SETTING (postavka) 1. Pritisnite gumb i držite ga 5 sekundi da biste unijeli način "SETTING" (Postavka). [. . . ] • Kabel se neobično zagrijava. HRVATSKI 9 U SLUČAJU PROBLEMA Sljedeće situacije nisu naznaka kvara. • Kad vanjska temperatura nije u rasponu rada, sustav crpke za grijanje u unosi kontrolu zaštite. Kompresor prestaje s radom kada se temperatura ulaza za vodu spusti ispod 18°C; i dodatni u se grijač uključi kada je temperatura ulaza za vodu ispod 23°C. • Kada grijanjem upravlja unutarnja jedinica dok je istovremeno uključeno i grijanje poda ili ploča, moglo bi biti situacija u kojima je temperatura tople vode sve niža, a zagrijavanje poda i grijač ploče sve slabiji. [. . . ]

ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA PREUZIMANJE KORISNIČKOG VODIČA PANASONIC WH-SDC14C6E51

Lastmanuals nudi društvenu uslugu dijeljenja, pohranjivanja i pretraživanja priručnika koji se odnose na korištenje tehničke opreme i softvera: korisnički vodiči, vlasnički priručnici, brze upute, tehničke podatkovne liste...
Lastmanuals ni na koji način ne može biti smatran odgovornim ako je dokument koji tražite nedostupan, nepotpun, na različitom jeziku nego što je vaš, ili ako se model ili jezik ne podudara s opisom. Lastmanuals, primjerice, ne nudi prevoditeljske usluge.

Klikom na " Preuzimanje korisničkog Priručnika " na kraju ovog Ugovora ako prihvaćate njegove uvjete, započeti će preuzimanje priručnika PANASONIC WH-SDC14C6E51.

Pretraga korisničkih priručnika

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Određeni zaštitni znaci i marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

flag